Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Babylonská veža - Etemenaki zikkurat

Babylonska veža bola stupňovitý chrám (zikkurat) postavený v hlavnom meste Starobabylonskej ríše v Babylone. Mala štvorcovú základňu, ktorá sa týčila do výšky 90 m. Prístupná bola trojitým schodiskom. Budovaná bola z pálených a nepálených tehál spájaných asfaltom. Na výstavbe pracovali ľudia mnohých národností. Zničil ju staroveký perzský kráľ Kýroz II. Veľký v roku 539 p. n. l. pri dobýjaní Babylonu. Biblické príbehy hovoria o pokuse ľudí vystavať Babylonskú vežu až do neba, aby dokázali, že ich moc je podobná moci božej. Trestom za túto opovážlivosť bolo zmiešanie jazykov jej staviteľov, ktorí do tej doby hovorili rovnakým jazykom. Tí sa nemohli dohovoriť a následne vežu dostavať. V Biblii sa stala synonymom bohorúhačstva a velikášstva.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk