Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pyramídy

Pyramídy

História pyramíd:

Obrovské pyramídové hrobky tohto obdobia v nekropole Memfisu. Džóser, druhý kráľ 3. dynastie, postavil stupňovitú pyramídu v Sakkáre, prvý veľký monument, ktorý bol celý postavený z kameňa. Na tomto projekte sa podieľal kráľov architekt a poradca Imhotep, ktorý môže byť považovaný za prvého architekta a „vynálezcu“ kamennej architektúry. Pozostatky niekoľkých nedokončených a ťažko poškodených pyramíd blízko Memfisu sú pripisované iným kráľom 3. dynastie. Prvý kráľ 4. dynastie Snofrew, postavil dve pyramídové hrobky v Dášúre. Tri veľké pyramídy v Gize patria Chufewovi, Raachefovi a Menkauréovi, neskorším kráľom 4.dynastie. Veľká sfinga v Gize sa datuje do čias Raachefa.

Kráľovské pyramídy sú ohraničené veľkými pohrebišťami, kde sú pochovaní služobníci a radcovia, ktorí kráľa sprevádzali počas jeho života. Prekrásne reliéfy v niektorých z týchto hrobov obsahujú výjavy z denného života, čo nám pomáha objasniť spôsob ich obliekania, pracovných činností, zvykov a remesiel na kráľovskom dvore.


Stavba pyramíd :

Všeobecne sa vie, že pyramidy boli hrobky egyptských panovníkov, že mali byt nedobytnými úkrytmi pre ich munifikovane telá a hrobovú výbavu. Vie sa aj to ako ich postavili. Zistil to už Herodotos. Jediné mechanické pomôcky egyptských robotnikov boli páka a valec. Kladku ešte nepoznali. Kvádre vysekali medenými nástrojmi a označili, kam ich treba osadiť. O otázke ako Egypťania vynášali 2,3 milióna 2.tonových kamenných kvádrov na vyššie miesta stavby jestvuje obšírnejšia literatúra.

Ermann napríklad tvrdí, že nepouživali nijaké technnické pomôcky, ale že kamene vzpierali silou rúk. Herodotos píše, že kamene dvíhali stupeň po stupni pomocou zariadenia, o ktorého konštrukcií sa bližšie nezmieňuje. Diodoros spomína rampu, postavenú kolmo k jednej strane. Aj autori technickej odbornej literatúry sa prikláňajú k rampe, ktorá obklopovala surovú stavbu pyramídy ako horská cesta. Egypťania pravdepodobne kombinovali viac metód. Rampa vystavaná až k vrcholu pyramídy by však spôsobila značné ťažkosti.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk