referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Viedenská burza
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodo013
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Viedenská burza bola založená v roku 1771 Máriou Teréziou a dnes je súkromne vedený finančne výkonná spoločnosť, ktorá hrá dôležitú úlohu na rakúskom trhu s kapitálom. Je to jediná burza s cennými papiermi a zároveň jediná tovarová burza v rakúsku. Táto zaznamenala v roku 1873 krach, s ktorého sa spamätávala celé desaťročia. Nasledujúce dve svetové vojny tiež zanechali na nej stopy. Postupný vývoj k lepšiemu môžeme zbadať až v šesťdesiatych rokoch. Dôležitým krokom v jej histórii bolo zavedenie nemeckého XETRA-obchodného systému, takto sa stala burza atraktívnejšia pre zahraničných investorov. V roku 1997 sa Viedenská burza zmenila na akciovú spoločnosť a sa spojila s rakúskou termínovou a opčnou burzou. Po zrušení burzovej komory v roku 1998 prebrala viedenská burza aj jej funkcie. Viedenská burza je z polovice vo vlastníctve rakúskych bánk a a z druhej polovice na burzu orientovaných spoločností.

V marci 2002 otvorila EXAA (energy Exchange austria), ktorá je súčasťou Viedenskej burzy, obchodovanie s energiou. EXAA vznikla kvôli liberalizácii európskeho trhu s energiami, čo malo ďalekosiahle následky na obchodovanie s elektrinou. Z tohto dôvodu vznikli po celej Európe obchodné miesta pre predaj elektriny. V blízkej budúcnosti sa plánuje obchodovať aj s inými druhmi energie. Viedenská burza je najväčšia a najviac rozvinutá burza v centrálnej a juhovýchodnej Európe. Okrem nej nájdeme v rakúsku už len špeciálne burzy pre poľnohospodárske produkty a to vo Viedni, Grazy a Linz-Welse. Jej centrálnou úlohou je bezproblémové vykonávanie burzových obchodov a sprostredkovanie medzi všetkými účastníkmi burzy cez jej internacionálne uznávané, elektronické obchodovacie systémy. Ako orientovaná na zákazníka, súkromne vedená spoločnosť poskytujúca služby predstavuje viedenská burza infraštruktúru, dát a informácií pre celý obchod s cennými papiermi v rakúsku.

Produkty viedenskej burzy

Na trhu cenných papierov majú investori prístup k najatraktívnejším rakúskym akciám. Popri tom sa ešte obchoduje s certifikátmi, investičnými fondmi a ďalšími produktmi. Pôžičky sú taktiež zaznamenané. Pre obchodovanie s opciami bol zriadený vlastný opčný trh.

Na termínovom trhu sa obchoduje s futuritami a opciami. Účastníkom obchodovania sú k dispozícii kontrakty na rakúske akcie, na ATX(Austrian Traded Index) a na CECE.

Ďalšiu skupinu produktov tvoria indexy, ktoré viedenská burza stanoví, opatruje a zároveň v reálnom čase zverejňuje. Prominentný index je napríklad ATX, ktorý reprezentuje najlikvidnejšie a kapitálovo najsilnejšie plynúce obchodné hodnoty, ATX Prime a ViDX (Vienna Dynamic Index).

Obsahuje okrem tradičného trhu s CP (majetkový trh – do tohto segmentu patria akcie, ktoré boli úradne overené a pripustené na voľné obchodovanie a spĺňajú špeciálne požiadavky, ako obchodná platforma slúži už spomínaný XETRA obchodný systém, ďalej trh s dlhopismi – tomuto segmentu sú priradené všetky dôchodky, ktoré boli pripustené na voľné obchodovanie. To sú hlavne štátne pôžičky, štátne dlhopisy a štátne obligácie a bankové pôžičky) aj inovatívny termínový trh, na ktorom sa obchoduje s derivátmi - do tohto segmentu patria ATX a ATX five futurity, ATX a ATX five opcie ako aj cee index produkty(Finančné deriváty sú nástroje, ktorých hodnota je derivovaná (odvodená) od určitého podkladového nástroja. Podkladovými nástrojmi môžu byť (akcie, obligácie, meny, úrokové miery, burzové indexy, komodity,....). Základnou charakteristikou týchto obchodov je, že sa vždy jedná o termínový obchod a uzatvárajú sa len vo veľkých objemoch peňazí.) a vlastný segment pre štruktúrované produkty – do tohto segmentu zaraďujeme certifikáty, investičné fondy a opcie, ktoré sú pripustené k voľnému obchodovaniu.

Nehľadiac na to Viedenská burza svoju paletu servisných služieb neustále rozširuje a prispôsobuje sa podmienkam moderného trhu.
Stratégia do budúcnosti má dva hlavné piliere:

1. posilnenie domáceho trhu

Viedenská burza je aktívna ako sprostredkovateľ medzi všetkými zúčastnenými obchodníkmi, a je spolutvorca rozvoja a rastu rakúskeho kapitálového trhu. Má všetky technické a organizačné predpoklady pre bezproblémový vývoj burzových obchodov. A vďaka neustálej práci v informačnej a komunikačnej sfére prispieva k rastu dopytu a ponuky (táto činnosť ma prilákať potencionálnych investorov a emitentov ako aj stávajúcich účastníkov burzy motivovať k zvýšeniu vkladu do rakúskeho trhu)

2.posilnenie ďalšieho rozvoja stredoeurópskeho kapitálového trhu. Narastajúce regionálne rozloženie stredoeurópskeho podnikateľského prostredia dáva do pozornosti aj budúcnu zosilnenú kooperáciu národných Búrz .

Pod viedenskú burzu spadá aj tovarová burza.
Na viedenskej tovarovej burze sa v súčasnosti obchoduje s nasledovným tovarom:

*) Surové kože, kožušiny, koža a technické kože
*) Drevo
*) cudzokrajné tovary
*) iné tovary

prístup k burzovému zhromaždeniu, ako aj pri burze cenných papierov, má len vlastník burzovej karty. (návštevník burzy).

Kurzy pre všetky tovary sa stanovujú pravidelne v kurzovej komisii a a zverejnené sú v kurzovom lístku Viedenskej burzy. Kurzový lístok podáva dôležité informácie o aktuálnych obchodných cenách.

Na viedenskej burze cenných papierov sa každodenne uskutočňuje aj obchod s devízami. V súčasnosti sa obchoduje so 17 voľne vymeniteľnými menami.

Clearing vývoj cenných papierov pre viedenskú burzu je zabezpečované rakúskou kontrolnou bankou, ktorá má 5,8 % podiel na burze.

Viedenská burza spolu s finančnou skupinou Erste Bank vytvorila nový stredoeurópsky akciový index: New Europe Blue Chip index (NTX) zatiaľ neobsahuje žiadne slovenské tituly. Index pozostáva z 30 spoločností s najväčšou trhovou kapitalizáciou obchodovaných na burzách v strednej, vo východnej a v juhovýchodnej Európe.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.