Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bostonské pitie čaju (1773)

Bostonské pitie čaju

Príčiny:
Po skončení 7-ročnej vojny r. 1763 zostala na americkom kontinente 10-tisícová britská armáda. Náklady na ňu mali z jednej tretiny hradiť osadníci. Keďže sa snemy jednotlivých kolónii nevedeli dohodnúť na spôsobe získavania financií, londýnsky parlament r. 1765 schválil zákon o kolkovnom. Krátko na to boli zavedené nové clá na niektoré tovary dovážané do amerických osád.
Odpoveď na príčiny:
Tento postup Londýna vyostril vzťahy medzi kolonistami a materskou krajinou. V decembri 1773 vzbúrený osadníci v Bostone nahádzali stovky debien čaju do mora, aby tak dali najavo svoju nespokojnosť s colnými poplatkami.
Dôsledky:
,,Bostonské pitie čaju“ nadšene privítali obyvatelia kolónií na celom pobreží. Naopak Británia posilnila svoje vojská na americkom kontinente a prijala niekoľko tvrdých opatrení namierených proti kolóniám. Londýn zrušil slobodomyseľnú ústavu osady Massachusetts a uzavrel bostonský prístav. Postup Británie vyvolal v osadách hnev a rozhorčenie. V októbri 1774 sa vo Filadelfii zišli zástupcovia 12 kolónií na prvom kontinentálnom kongrese, aby prerokovali otázky spojené so spoločnou obranou svojich záujmov. Výsledkom kongresu bola Deklarácia práv a sťažností požadujúca právo väčšej nezávislosti kolónií od Británie. Z podnetu kongresu sa začali vytvárať ozbrojené milície. V apríli 1775 došlo medzi milicionármi a anglickým vojskom k prvému ozbrojenému stretnutiu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk