Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pyramídy

Úvod

Pyramídy sa stavali na silných energetických miestach starovekého Egypta. Pyramídy mali zvyčajne strany zastupujúce svetové strany ale veľká pyramída mala strany zastupujúce živle : oheň, voda, zem a vzduch. Hovorí sa že chodením v smere hodinových ručičiek okolo pyramídy a dotknutia sa rukami týchto rohov môžeme zharmonizovať alebo doplniť živle. Tento úkaz sa však stáva iba pri veľkej pyramíde. Pyramíd je vcelku sedem. Pod veľkou pyramídou prúdi hlavná sila zeme.

Pyramídy

Veľká pyramída


Bola zasvätená Usirovi. Egypťania (Atlanťania) vedeli pomocou tejto pyramídy vedeli komunikovať s obyvateľmi Súhvezdí Orión a Sírius pomocou brán času:

1. Brána času v kráľovej komore (smer Orión)
2. Brána času v kráľovninej komore (smer Sírius)

Otváranie brány na Sírius je veľmi dobre vidieť na reliéfe v Abydose a Edfu. Nasmerovanie na štyri svetové strany má tiež svoj význam. Symbolizácia strán:

1.Východ - zrodenie
2.Južná - život
3.Západ - zomieranie
4.Sever - príprava na zrodenie

Rozloženie živlov a symbolov strán

Vrchol pyramídy tzv. pyramidion bol celý zo zlata.

Druhá pyramída

Rachefova pyramída. Bola zasvätená Eset. Slúžila na výuku liečiteľov v Egypte. Niektoré jej časti slúžili aj ako nemocnica. Tu sa kňazi učili nárabať s Nílskim krížom ankom (symbolom života).

Tretia pyramída

Menkaurova pyramída. Bola zasvätená Horovi. Konali sa tam prípravy na zasvätenie. Pod základňou pyramídy vedie chodba sever-juh do pôvodnej pohrebnej komory kde adepti na zasvätenie dodržiavali 40 pôst o chlebe a vode a meditovali. Tzv. pravá pohrebná komora leží pod úrovňou pyramídy. Na západnej strane komory ležal bazaltový sarkofág. V skutočnosti to bola svätyňa zasvätená Anupovi. Tu sa konal posledný akt zasvätenie o ktorom písala vo svojich knihách Sibyla, kráľovná zo Sáby. Sarkofág bol v roku 1838 ukradnutý. Lupiči ho chceli loďou poslať do Anglicka a tam predať ale loď sa potopila aj so sarkofágom. Náhoda? Nie. Mnoho ľudí hovorí že to bola kliatba.

Štvrtá pyramída

Červená pyramída. Nachádza sa v dahšure. Vchod je asi 30 metrov nad zemou. V tejto pyramíde sú farebné čiary považované za silu mŕtveho Ka (telesná schránka) brata Ba (duša).

Piata pyramída

Lomená pyramída. Má až dva vchody:

1.Severný – leží asi 12 metrov nad zemou
2.Západný – leží asi 32 metrov nad zemou

Šiesta pyramída

Ešte nebola objavená. Má v nej byť lietajúci tanier (Ufo), ktorým podľa Egyptských legiend zostúpil boh Hór na zem.

Siedma pyramída

Lepsius I. – bola pomenovaná podľa jej objaviteľa. Slúžila na vedecké výskumy. Zničená bole zrejme ešte pred štvrtou dynastiou.

Doslov

Pyramídy

Pyramídy 5. dynastie boli už hrobkami faraónov.

Teórie

Jedna z najväčších je teória ktorá vysvetľuje stavbu pyramíd. Je to teória že pyramídy postavili Atlanťania, ktorí svojou vyspelosťou nemali problém postaviť tieto stavby strojmi ako žeriav či iné stavebné stroje.

Galéria pyramíd

Veľká pyramída
Rechefova pyramída
Menkaurova pyramída
Červená pyramída v Dahšure
Lomená pyramída
Lepsius I.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk