Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Časy pary - Železný kancelár

V polovici 19. st. - Priemys. revolúcia v Uhorsku, prevrat v techn. - parný stroj, zdokonalovanie (železnica ťahaná koňmi - 1837), zmeny v techn. poznačili priem. výrobu (železiarstvo), vznik nových priem. odvetí

J. K. Hell - vynález hydraul. čerpacieho stroja v baniach

Baťuška a cár

- v polovici 19. st. - vznikli v Rusku podmienky na rev. zmeny - zvrhnutie a zavedenie Ústavy

- dec. 1825 - povstanie rev. sily v Rusku (dekabristi) - neúspešne cár Mikuláš I. krvavo potlačil povstanie; rozpínavá politika (rozšírené územia) - Rusko viedla k voj. konfliktu s Tur. (ovládnuť Bospor, Dardanely) ++ Angl. a Franc. (bojovali za kolónie na Balkáne,  vylodili sa na Kryme

- 1855 - x pri Sevastopole - Krymská vojna; Rusko, cár Alexander II. uskutočnil niekoľko reforiem: armáda, súdy
- 1861 - zrušenie nevoľníctva v Rusku

Zjednotenie Talianska

-
v poloici 19. st. - Taliansko - hosp. a polit. nejednotné, pod nadvládou rak. cisára, prepukli povstania za oslobodenie a zjednotenie Tal.

- Giuseppe Garibaldi - politik, diplomat
- Camilo Cavour - obrátil na Nap. III. [Fran.] a žiadal o pomoc

- 1859 - Rak. utrpelo Rak. porážku, pom. poskytol aj Garibaldi
- mar. 1861 - vyhlásenie Talianska za zjednotené
- 1870 - sa pridal aj Rým - Viktor Emanuel

Železný kancelár a jeho cisár

- rozdrobenosť Nem. vyše 30 št. - brzda rozvoja hosp.; myšlienky zjednotenia Nem. - Prusko (najsil. št.)

- Otto von Bismarck - snaha oslobodiť nem. št. od nadvlády Rak.

- 1866 - Bismarck vyvolal xx Rak. pri LA; vznik Sev.-nem. spolku
- 1870 - (Bismarck) x Fr. pri Sedane, podpis mier. zmluvy vo Versaille [poníženie]
- 1871 - vyhlásené Nem. cisárstvo za zjednotené; Fr. stratilo Asasko a Lotrinsko - Fr. republika


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk