Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

2. svetová vojna

1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neútočení Molotov - Ribbentrop. Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov, spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania. Prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu 

1.september 1939 ZAČIATOK 2.SVETOVEJ VOJNY 

3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu;

Podivná vojna - Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať. Poľsko bolo rozdelené na 2 časti: 1.časť sa stala súčasťou Veľkomoravskej ríše; 2.časť -Generálny gouvernement -nemecká kolónia; FR a VB síce mobilizovali, ale len sa nečinne prizerali

Sovietsko-fínska vojna: Sovietsky zväz si nárokoval územia v Pobaltí. Donútil Estónsko, Lotyšsko a Litvu podpísať zmluvy o vzájomnej pomoci. Fínsko to odmietlo, aj zmenu hraníc. 30.november 1939 Sovietsky zväz napadol Fínsko. ZSSR bol vylúčený zo Spoločnosti národov. 12.marec 1940 Fínsko muselo podpísať mierovú zmluvu a prijať podmienky. 

August 1940 ZSSR obsadil Besarábiu a Pobaltské krajiny: Estónsko, Lotyšsko a Litvu. Nemci zatiaľ obsadili Dánsko a Nórsko. Našli sa tu aj zradci /Quisling/

Vojna proti Francúzsku, 10.máj 1940 -začiatok útoku Nemecka. Neskôr sa útok zastavil. 5.jún - 2.časť nemeckého útoku smerom na Paríž 14.jún - nemecké jednotky v Paríži; Francúzi museli kapitulovať v Compiegnskom lese. 

22.júna 1940 Hitler navrhol VB mier. Zmena Chamberlain - Churchill - Hitler musel získať prevahu vo vzduchu - Letecká vojna o Anglicko, neúspech - invázia musela byť odložená

Pakt 3 veľmocí - Nemecko, Japonsko, Taliansko - Berlín- vzájomná pomoc vo vojne a rozdelenie sfér vplyvu, november 1940 - pridali sa Rumunsko, Maďarsko a Slovensko, neskôr aj Bulharsko, Juhoslávia.

6.apríl - vojna proti Juhoslávii a Grécku - kapitulovali 

Plán Barbarossa- nemecký útok proti ZSSR

apríl 1941 - ovládnutie Balkánu; ZSSR nebolo na vojnu pripravené 

22.jún 1941 začiatok nemeckého útoku proti ZSSR; USA a VB pomohlo ZSSR 

14.august-Atlantická charta - spojenectvo USA a VB, neskôr aj ZSSR - materiálna pomoc a výzbroj; Nemci obsadili Leningrad - dobytý Kyjev; Frontálny útok na Moskvu- neúspešný Vojna na Tichomorí, 7.december 1941 -japonský útok na námornú základňu USA Pearl Harbor-Usa vstúpili do vojny proti Japonsku a proti Nem. a Tal.

1942 prisľúbenie Anglicka Rusku o otvorení 2. frontu- neúspech- pobrežie Franc. kontrolované Nem. vojskami

jar 1942 Nem. velenie sa rozhodlo obnoviť útoky na vš. úsekoch frontu, máj 1942-Nem.víťazstvá pri Charkove a Krymeleto

1942 Nem. vojská bojovali v Stalingrade o každú ulicu, november 1942- obklúčili Nem. vojská pri Stalingrad

7.marec 1943 ČSL do vojny -Sloboda; Usa víťazstvo v Tichomorí; Nem. a Tal. porážka v Afrike; Hitler vyhlásil TOTÁLNU vojnu 

5.jún 1943 Nem of. pri Kursku ZSSR protiútok -oslobodený Kyjev 

júl 1943 Ang. a Amerika -útok proti Tal. , Musolinni zatk., Tal. vyhlásilo Nem. vojnu, Nem. bez spojenca

Teheránska konferencia - Stalin, Roosevelt , Churchill - otázky budúceho usporiadania sveta, otvorenie 2. frontu, rozdelenie Nemecka, posunutie poľských hraníc 

12. december 1943- Beneš podpísal zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR v Moskve-Čsl - člen protihitlerovskej koalície

1944- ofenzíva ZSSR, nem. vojaci sú nespokojní -atentát na Hitlera - 20. júl 1944 - neúspešný;

oslobodenie Leningradu, aj Krymu 

6.jún 1944 - vylodenie anglo-amer. vojsk v Normandii, v Európe vznikol 2. front, začalo sa oslobodzovanie Francúzska, 19.august - povstanie v Paríži - nemecký veliteľ mesta kapituloval, vytvorila sa dočasná vláda; sovietské vojská vytlačili nacistov zo svojho územia, začalo sa oslobodzovanie Európy, aj na Slovensku

4.-11.február 1945 - Jaltská konferencia - Po druhýkrát sa stretli predstavitelia “veľkej trojky”-kooperácia voj. akcií-povojnové uspor. sveta-potvrdili závery predchádzajúcej Teheránskej konf.-ZSSR prisľúbil, že do troch mesiacov po kapitulácii Nem. vstúpi do vojny proti Japonsku

Kapitulácia Nem. Spojenecké vojská vstúpili na Nem. územie a blížili sa k Berlínu, Hitler, 30.apríla 1945 spáchal samovraždu. Za svojho nástupcu vymenoval- Donitza. Nemecko však kapitulovalo. Vstúpila do platnosti 9.mája 1945 

Postupimská konf. 17.júla sa v Postupimi začala posledná schôdza. USA - Truman VB - Clement R. Attlee. Schôdza potvrdila predchádzajúce závery, rozhodla o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a o jeho rozdelení na okupačné zóny; vysídlenie nem. obyvateľstva z Poľska, Čsl. a Maďarska;

Deň pred začatím konf. sa podarilo USA úspešne vyskúšať atómovu bombu. Porážka Japonska - Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kap. Nemecka; USA- 6. augusta 1945 zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni neskôr na Nagasaki 

8.augusta vstúpil do vojny aj ZSSR; Japonsko bolo nakoniec prinútené kapitulovať 2.septembra

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk