Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pravek

Kamenná doba - rozdelenie:

 • paleolit-staršia doba kamenná
 • mezolit-stredná doba kamenná
 • neolit-mladšia doba kamenná
 • eneolit-neskorá doba kamenná

Bronzová doba - rozdelenie :

 • staršia
 • stredná
 • neskorá

Železná doba - rozdelenie :

 • halštadská (700-400 pnl.)
 • keltská
 • laténska (400-0 pnl.)
 • rímska (0-400 nl.)

Doba kamenná Paleolit

1 : 3 000 000 - 600 000 pnl. - otĺkanie,štiepanie
2 : 600 000 - 250 000 pnl. - pästný klin,úštepy
3 : 250 000 - 40 000 pnl. - lov na mamuty, jednoduché nože, škrabadlá, hroty, spracovanie kože, zárodky umenia
4 : 40 000 - 10 000 pnl. - spracovanie nástrojov - čepeľová technika, obydlia-jaskyne a prvéprimitívne domy, začiatky umenia-Altamira, Lascaux, Miaux, MadeleineMezolit - príbytky pri brehoch riek, používanie- harpúna, oštep, luk, šíp

Neolit - neolitická revolúcia - vznik
poľnohospodárstva a chovu dobytka, pestovanie obilnín,
vznik remesiel, prvá spoločenská deľba práce - pastierstvo od poľnohospodárstva
Eneolit - používanie medi, presadzovanie patriarchátu - muž

Doba bronzová

 • rok 4000 p.n.l.-Blízsky východ
 • rok 2000 p.n.l.-Európa
 • používa sa meď a cín , prichádza k obchodnému styku
 • vrcholí spoločenská deľba práce-oddelovanie remesiel od poľnohospodárstva
 • staršia doba bronzová 1.Unětická kultúra 2.Maďarovská kultúra
 • stredná doba bronzová 2.Mohylová kultúra (pochovávanie ľudí pod mohyly)
 • mladšia doba kamenná 3.Kultúra popoľnicových polí (spaľovanie mŕtvych)

Doba železná

 • Kelti - horný tok rieky Rýn
 • Útoky Keltov na balkán, Malú Áziu a Veľkú Britániu
 • boli zruční remeselníci (výroba šperkov, výrobkov zo skla, výroba peňazí - Dúhovky a Biateky)
 • budovanie miest (oppidá - centrá výroby a kultúry)
 • rozmach Keltov zastavila Rímska ríša

Halštadská doba

 • výchádzala v jednotlivých oblastiach kultúry z ľudu popoľnicových polí a udržiavala úzke styky s oblasťou severnej Itálie, s etruskou a gréckou kultúrov
 • základným prvkom kultúry bolo spracovanie železa a dobývanie rúd
 • výzbroj v železnej dobe tvorili najmä dýky, meče, sekery, oštepy, hroty šípov a prilby
 • prudký rozvoj výroby vyvoláva spoločenskú diferenciáciu - vládnucou vrstvou sa stávajú aristokratickí bojovníci, ktorých zbraňou bol dlhý meč
 • bojovali na koni alebo na bojových vozoch
 • mŕtvych pochovávali vo veľkých komorových hroboch,do ktorých vkladali zbrane-viera v posmrtný život
 • pôsobivým príkladom je Magdalenenberg - najväčšia mohyla v strednej Európe (hrob kniežaťa a 133 vedľajších
  hrobov)
 • z tochto obdobia poznáme 2 druhy pochovávania
 1. spaľovanie mŕtvol
 2. pochovávanie telesných pozostatkov
 • kniežatá mali vysokú životnú úroveň-dovoz antickej keramiky
 • obývali opevnené panské sídla (u nás Nitra, Smolenice)

Australopithecus a Homo habilis.

 • obdobie : pred 4 mil. rokov
 • Australophitecus - vedľajšia vetva na ceste k človeku - 3 vetvy (A. africanus, robustus a boisei)
 • Homo habilis - ľudskejšie črty ako A.
  - územie dnešnej Keni
  - používanie ( + cieľavedomá výroba) jednoduchých nástrojov
  - lebka, mozog mimoriadne vyvinuté

Homo erectus

 • = človek vzpriamený, pravdebodopne vyvinutý z homo habilis
 • objavil sa pred 2 mil. rokov
 • rozšírenie : Jáva, Európa (h.e. heidelbergensis - dnešné Nemecko), Afrika, Čína (človek pekingský)
 • poznali oheň, predpokladá sa, že používali znakovú reč

Homo sapiens

 • vyvinutý z homo ercetus
 • objavil sa pred 350 000 rokmi
 • h.s. steinheimensis : lovec, zberač, používal kamenné nástroje, žil v miernej klíme
 • neandertálec : musel čeliť ľadu amrazu, šikovný a prefíkaný lovec, svalnatý, pochovával mŕtvych (do hrobu nástroje a potravu), schopný používať jednoduchý jazyk, prvé stopy výtvarného úsilia
 • človek kromaňonský : súvislá reč (plánovanie polovačiek), lov mamutov, precízne nástroje, maľby na stenách jaskýň

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk