Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Alexander Veľký, vznik helenistickej ríše a jeho výboje

Alexander Veľký, vznik helenistickej ríše a jeho výboje:

- o Alexandrovi hovoria tieto pramene – Efemeridy, Alexandrove činy- napísané Kalisténom, Alexandrova anabáza- spísal Flávio, Alexandrov životopis od Plutarcha
-jeho kôň sa volal Bukefal
-Alexander- sa narodil vraj v noci, keď nejaký blázon zapálil Artemidin chrám
- ako chlapec zakrýknutý, jeho vychovávateľmi boli Leonidas, Aristoteles – ktorý mu na rozlúčku daroval Homérovu Ilias a Odyseu ktorú stále nosil pri sebe
- ako 16 r. porazil Trácku vzburu, 18 r. sa vyznamenal v bitke pri Chaironei
- na trón nastúpil jako 20 r., dal povraždiť všetkých možných nástupcov na trón
- podľa gréckej tradície, ak zomrie kráľ padnú s ním aj všetky zmluvy, tak musel Alexander obnovovať Koritnskú ligu, najprv zrovnal zo zemou Téby /6.000 mŕtvych, zvyšok predal do otroctva, ak neskôr niekoho z nich stretol, vykúpil ho/
- Atény mu poslali poslov, hovorí sa, že vtedy bol 1x i posledny krát v Aténach
- za 13 r. mala jeho ríša dĺžku 4.500 km
- založil spolu 90 miest, až v Tagidžischáne


Dobytie perzskej ríše:

- v Perzii vtedy vládol Dário 3., kráľovský dvor bol preplnený intrigami a vraždami
- nemohol putovať po mori, Peržania mali silné loďstvo, preto sa rozhodol ísť po súši a dobiť postupne ich prístavy
- r. 334 – prekročil Helespón /traduje sa, že odvtedy už nevidel svoju vlasť/ s 40.000 mužmi a došiel do Tróje. Tam sa poklonil
Achillovmu hrobu, zobral si jeho zbroj, ktorú nosil do boja. Pôsobilo to veľmi na psychiku vojakov, tvrdil, že je to podobná vojna ako bola trójska za oslobodenie.
- bitka pri rieke Granikos – porazil Peržanov a s nimi 20.000 gréckych žoldnierov, ktorý prežili poslal na ťažké práce
- tým oslobodil máloázijské mestá- daroval im určitú samostatnosť, ale boli podriadený maced.
- 1 mesto ktoré sa mu podrobilo boli Sárdy – ponechal satrapie, dosadil vlastných ľudí
- prezimoval v Gordii, kde preťal gordický uzol atď.

-r. 333 – bitka pri Isse, bol tam prítomný aj Dáreus 3., zľakol sa dal sa na útek a s ním aj celé vojsko, zanechal tábor s celým
majetkom a s Dáreovov manželkou a jeho 2 dcérami, od Dárea dostal ponuku, že ak prestane s výbojmi, vráti mu manželky a dcéry - dostane veľké územie, dcéru za ženu a k tomu ešte 25.000.000 v zlate - Alexander odmietol
-mesto Týros obliehal 7 mesiacov
-r. 332 – dorazil do Egypta, tam ho vítali ako osloboditeľa od Peržanov, vyhlásili ho za faraóna
-r. 331 - založil Alexander nové prístavné mesto a pomenoval ho Alexandriou
- bitka pri Gaugamely-zvíťazil, Dáreus bol zranený a na úteku bol jedným zo satrapov zabitý
-r. 330 – dobyl Perzepolis – vypálil palác, podľa Diodora v opilosti, keď nebol pri zmysloch, v meste našiel len zlaté mince v hmotnosti 4.000 ton, ako trest za to, že Xerxes vypálil Atény
-výboje sa týmto skončili, oddiely Korintskej ligy rozpustil


Výpravy na Východ:

-v nasledujúcich 6 rokoch po tuhých bojoch v neznámom prostredí získal územie od Perzkého zálivu a Kaspického mora až po Pamír a povodie Indu s 70.000 pešiakmi a 10.000 jazdcami.
-napriek vojenským úspechom sa jeho vojsko v r. 325 vzbúrilo a musel sa vrátiť, išiel cez nedobyté územia
-v r. 323 – prišiel do Babylónu –hlavného mesta macedónsko – perzské ríše
- chystal tu výpravu do všetkých kútov sveta
- v tom istom roku zomrel na zápal pľúc, dôvod nestriedmy živoť


Alexandrova ríša:

-jeho cieľom bolo vybudovanie macedonsko – perzskej ríše
-snažil sa spojiť macedónsku a perzskú šľachtu vzájomnými manželstvami, zobral si za manželku perzskú princeznu Roxanu a jeho čin nasledovali vraj 10.000 dôstojníkov
-zaviedol tzv. proskynézy – padanie na zem pred kráľom, žiadal si, aby mu za života prejavovali božské pocty

Vývoj po Alexandrovej smrti:

-zhromaždenie macedónskeho vojska v Babylóne zverilo vládu nad ríšou Alexandrovmu bratovi, nie zcela duševne zdravému Filipovi 3. Arridaiovi – podporovalo ho pešie vojsko
-ďalším bol Alexandrov nevlastný syn Alexander 4.
-obaja boli neschopný vlády a tak sa jej ujal Perdikas – Alexandrov druh z mladosti, zmocnil sa jeho prsteňa
-ďalší boli : - Antipatros – zostal vojenským veliteľom v Európe
- Ptolemaios – stal sa správcom v Egypte
- Lýsimachos – náčelník osobnej stráže
- Antigonos Jednooký – satrapa v Malej Ázii
- Seleukos – satrapou v Babylóne

-bojovalo sa vraždami im padlo zo obeť Perdikkás, Filipos 3., jeho matky, Alexandrova matka Olympia, Alexandros 4 a jeho matka Roxana a peniazmi
-Ptoleimaios si zobral jeho telo a začal vládnuť v Egypte, proti nemu sa vybral Perdikas – ten neuspel a na svojej výprave zahynul, pravdepodobne ho zabili Ptolemaiovi agenti.
-Alexandrovi nástupcovia sa volali diaduchovia
-krajiny a jej dynastie po páde Alexandrijskej ríše:

-Egypt – ptoleimajovci
-sýria – Seleukovci
-Macedónia - Antigonovci

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk