referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Pondelok, 5. decembra 2022
SNR v roku 1968
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janulienka2007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 900
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 10s
Pomalé čítanie: 21m 15s
 
Je všeobecne známe, že historické udalosti v roku 1968 nevznikli z ničoho nič. Predchádzali im mnohé menšie či väčšie, navonok niekedy aj neviditeľné spory a konflikty, ktoré vnútri spoločnosti, ba aj vládnucej totalitnej strany postupne narastali už od druhej polovice päťdesiatych rokoch.

Výraznou súčasťou Slovenska bola aj čoraz väčšia nespokojnosť so štátoprávnym usporiadaním republiky, s potupným a ponižujúcim postavením slovenských národných orgánov zakotveným najnovšie aj v ústave z roku 1960. Najmä zrušením dovtedajšieho Zboru povereníkov a s ním spojenej výkonnej moci zašla hlboko pod výdobytky Slovenského národného povstania, ba aj prvého povojnového vládneho programu a zabraňovala tak napĺňaniu prirodzených potrieb a túžob národa. Fakticky už od konca päťdesiatych rokov  sa na Slovensku začala odmietať vykonštruovaná kampaň proti tzv. slovenskému buržoáznemu nacionalizmu a jeho násilne odsúdeným nositeľom.

Neodmysliteľnou súčasťou tohto celospoločenského pohybu sa nevyhnutne stala aj vtedajšia Slovenská národná rada. O tom, ako sa svojej úlohy zhostila, ako v nej obstála, ako v nej v roku 1968 a pár mesiacov po ňom prebiehal vnútorný vývoj a spor o ďalšie smerovanie štátu a spoločnosti, sa v zhustenej podobe podujímam vypovedať.

ČINNOSŤ SNR

Po búrlivých udalostiach odohrávajúcich sa vo vrcholných orgánoch KSČ v jeseni a na konci roka 1967 sa prvé rokovanie Predsedníctva SNR konalo hneď 2. januára 1968. Trvalo veľmi krátko a nekonalo sa na ňom nič výnimočné. Viac - menej išlo teda iba o zbežnú informáciu o posledných dramatických udalostiach v štáte. Najdôležitejšou úlohou vyplývajúcou z posledných politických rozhodnutí bolo pripraviť návrhy na zásadnú zmenu dovtedajšieho nedôstojného postavenia SNR v systéme štátnej moci a správy. Diskusia sa sústredila predovšetkým na organizačno-technické zabezpečenie. Vtedajší predseda SNR Michal Chudík o predvianočnom zasadnutí Predsedníctva ÚV KSČ sa len zmienil. Vynorila sa potreba nevyhnutných zmien v Ústave, o ktorých sa za A. Novotného nesmelo ani hovoriť. Podobne búrlivou otázkou bolo doriešenie postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska tak, ako sa toho už dávno dožadovala verejnosť a ako sa v priebehu demokratizačného pohybu uskutočnilo. Všetky tieto zmeny mali sa pripravovať v súlade s prácou osobitnej komisie, ktorú pod vedením O. Černíka zriadila 28. decembra 1967 vláda ČSSR a stanovila jej vypracovať návrhy na zásadné reformné zmeny v celom systéme štátnej moci a správy.

Ďalšie zasadnutie Predsedníctva SNR sa uskutočnilo pod vedením Michala Chudíka, ktoré sa konalo 17. januára 1968. Jestvuje z neho 40 stranový zápis, podľa ktorého vystúpilo v diskusii okrem 18 členov a účastníkov zasadnutia (P. Colotka, L. Kompiš, V. Zvara, F. Hagara, J. Štencl, J.. Marko, P. Višňovcová, Š. Fábry, J. Kríž, Š. Brenčic, J. Hvorecký, M. Lúčan, M. Hrušovský, J. Janovic, F. Mišeje, M. Žákovič, Š. Breier), viacerí aj opakovane. Najdôležitejším bodom bol „Návrh postupu prác na realizáciu úloh vyplývajúcich z januárového pléna ÚV KSČ" a v tom opäť najmä návrh na zásadnú zmenu postavenia SNR v systéme štátnej moci a správy. Na tomto zasadnutí sa požiadavku, ani myšlienku federácie otvorene vysloviť neodhodlalo. „Dopracovalo sa" k nej až neskôr pod tlakom verejnej mienky.

Pozitívnym krokom v tomto smere bolo iba to, že Predsedníctvo SNR ustanovilo komisiu vedenú podpredsedom SNR Jozefom Krížom, ktorá sa po prizvaní odborníkov z vedeckej oblasti k návrhu na federatívne usporiadanie štátu čoraz výraznejšie prepracúvala. Najmä pod vplyvom prípravy Akčného programu nového vedenia KSČ, ktorý sa začal tvoriť po januári 1968.

Na vzrastajúcu kritiku verejnosti za svoju slabú aktivitu bola napokon prinútená aktívnejšie reagovať aj SNR. Už na ďalšom zasadnutí muselo sa Predsedníctvo SNR 12. februára 1968 zaoberať návrhom na prehĺbenie informácií o aktuálnych otázkach vnútorných a zahraničných, ako aj inými problémami.

14. marca 1968  SNR odvolala z funkcie M. Chudíka. Zároveň sa uzniesla poveriť vedením Slovenskej národnej rady podpredsedu Ing. Františka Barbírka.

Na tom istom 16. zasadnutí SNR sa už potom konkrétnejšie hovorilo o nevyhnutných zmenách v postavení slovenských orgánov tak, ako ich navrhol Akčný program ÚV KSČ a ÚV KSS. Bola zvolená osobitná komisia, ktorá vypracovala a 15. marca 1968 plénu predniesla Stanovisko SNR k súčasnému obdobiu rozvoja spoločnosti. Vzápätí bol na zasadnutí Predsedníctva SNR 10. apríla 1968 prerokovaný a schválený podrobný Harmonogram prác na rozpracovanie týchto úloh.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: PEKNÍK, M.: Slovenské národné rady. Bratislava: Národné literárne centrum. 1998
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.