Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sulejman I. Nádherný

Turci sa dostali na európsky svetadiel za vlády Sulejmana I. Nádherného.

Na Západe ho pre bohatstvo a pompu jeho dvora volali Nádherný. Vláda uctievaného aj obávaného osmanského sultána Sulejmana I. sa začala 21. septembra 1520.

Už rok po prevzatí moci dobyl Belehrad, najdôležitejšiu uhorskú pohraničnú pevnosť, čím si otvoril cestu do krajiny.
V roku 1526 sa vrátil do Uhorska. Pri Moháči zničil vojsko uhorského a českého kráľa Ľudovíta II. Kráľ zomrel na úteku z bojiska a rozdelená krajina bola proti ďalším tureckým útokom prakticky bezbranná. V roku 1541 Sulejman definitívne obsadil Budín.

Obsadzovaním ďalších hradov posunul hranice ríše až na dnešné Slovensko.

Turecké galéry sa stali postrachom Stredozemného mora a pustošili pobrežie Talianska a Španielska. Sultán však utrpel aj niekoľko porážok. Najvážnejšou bolo, že sa mu v roku 1529 ani pri opakovanom útoku o tri roky neskôr nepodarilo dobyť Viedeň. Rakúski a španielski Habsburgovci sa potom stali hlavnými protivníkmi Turkov.

Sulejman zomrel v roku 1566 pri ťažení do Uhorska, keď obliehal hrad Szigetvár na juhu Maďarska. Velitelia sultánovu smrť pred vojakmi zatajili, aby armáda dokončila dobytie hradu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk