referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatko
Sobota, 12. júna 2021
Staroveké Grécko
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: babu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 279
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 

- grécke kmeňe sa začali usádzať na juhu itálie, sicílie, malej ázie, na brehoch čierneho a egejského mora
- južní italikovia im dali meno Helens
- osídlená časť bola členitá, tvorená ostrovmi, hornaté planiny, nerozvinutá námorná ani vnútrozemná doprava
- obdobia
- mykénske (doba bronzová)
- homérske (1200 - 800 pred naším letopočtom)
- archaické / rané (800 - 600 pred naším letopočtom)

- rodové zriadenie, vedie kráľ s podporou kmeňa, aristokracie a kňazov
- formy vlády
- aristokracia(kráľ a šlachta) - s rozvojom obchodu bohatnú vrstvy nešľachtické
- oligarchia (nie je dvôležitý rodový pôvod)
- tyrania (vláda jednej osoby, tyran mal byť ochrancom ľudu, vodcom v chaose, ktorý spôsobil boj aristokracie s oligarchiou, podpora roľníkov, remeselníkov, mal uskutočniť opatrenia na prospech obce ako celku - narp. stavba ciest, ochrana stavieb, starostlivosť o mestskú chudobu), dlho sa neudržala, Gréci mali záujem o blaho všetkých.
- demokracia

Sparta- založená na Lykurgovej ústave

- Sparťania = Lakedaimončania (striedmy)

- vznikla tak, že dórovia si v oblasti Lkónie podmanili Achájcov, ktorých bola prevaha, preto sa Sparťania, ak chceli udržať toto územie, udržovali vo vojenskej povinnosti
- bola „obcou rovných“ - Sparťania mali snahu udržať rovnos medzi občanmi, rovnosť sa narúša súkromným vlastníctvom, ktoré preto v Sparte nebolo, pôda bola štátna (štát ju prideľoval Sparťanom spolu s heilótmi = otroci, pôvodné obyvateľstvo) aj štátny otroci (nešlo o vlastníctvo ale o užívanie)
- delenie obyvateľstva- sparťan musel udržiavať pozemkový prídel (kléros) aby si zachoval politické práva + každý musel prispieť na spoločné stravovanie - ak to niekto nedodržal stal sa z neho hypomeion (ten komu sa ooberú práva), účasť na sneme, aktívne + pasívne volebné právo, česť slúžiť vo vojsku
- perioikovia - obyvateľstvo slobodné bez pozemkového prídelu, bez politických práv
- roľníci, remeselníci, obchodníci, Sparťania ich potrebujú a preto im dávajú majetkové právo (aj vlastnícke)
- heilóti - Sparťan nemohol bez súhlasu štátu zobchádzať s týmto štátnym majetkom
- sys. štát. org.- na čele dvaja králi = kolegiálna hlava štátu, osoby z najstarších rodov - 1 kráľ vedie vojsko, 2. zostáva doma, funkcia je dedičná a doživotná, najvyšší veliteľ vojska, súdna moc - snaha o kontrolu ich moci - moc prechádzala na gerúziu a eforov
- gerúzia (gerentos) - 28 staršinov (občanov nad 60 rokov) + keď zasadala aj 2 králi (30 členov), príprava návrhov zákonov, ktoré schvaľovalo ľudové zhromaždenie + súdenie hrďeľných a protištátnych trestných činov (aj kráľa)
- ľudové zhromaždenia - apelá - každý plnoprávny občan (muž) nad 30 rokov = vojaci, nehovorilo sa o návrhu zákona, iba scháliť alebo neschváliť návrh gerúzie (návrh zákonov monotetické), volebná právomoc, nástupníctvo kráľa, vojna / mier, občianske práva cudzincom
- eforát - kolektívny orgán 5 eforov, volení na 1 rok apelou, aby sledovali činnosť kráľa, cirkevné súdnictvo (dohliadali na súkromný život Sparťanov), kontrola štátnej pokladne atď.
- forma vlády - vojenská demokracia alebo vojenská aristokracia (ak gerúzia právomoc)

Atény
- tiež od rodového zriadenia - rodina, rod (frátria, fýla) = genokracia
- obyvatelia - kráľ Tezeus rozdelil podľa toho kto bol ako užitoční na :
- eupatridi - stará rodová aristokracia (súdili, vykladali zákony - vo svoj prospech)
- demiurgovia - stredné vrstvy (remeselníci, obchodníci)
- geomori - roľníci
- v počiatkoch kráľ (bazileos), ktorých vystriedali archonti (aeropág - poradný orgán)
- postupne bohatnú stredné vrstvy , snaha vysporiadať sa s aristokraciou

Solón (594 - 593 pred naším letopočtom) reformy

- zavedenie timokratickej ústavy (time = česť, systém ktorým začne štát fungovať , pravidlá, štruktúra)
- rozdelenie občanov podľa výšky majetku (nie podľa príslušnosti k rodu) do 4 tried
- I. trieda - prístup k najvyšším úradom
- II., III. trieda - prístup k nižším úradom
- IV. trieda - téti (nemajetní) - účasť na ľudovom zhromaždení a porotnom súde
- zákon o pozemkovom maxime - snaha obmedziť moc aristokracie - čo bolo navyše prepadlo štátu a to rozdelil bezzemkom
- sestachteia (strasenie bremena) - oslobodenie tých, ktorý upadli pre dlhy do otroctva + zákaz dĺžneho otroctva, išlo len o právny status , dlh stále zostal
- heliaia - ľudový tribunál, porotný súd - každý občan mal možnosť odvolať sa k nemu proti rozhodnutiam archontov, počet členov sa líšil, ustanovaní lósom bez ohľadu majetkovej triedy

Peisostratos - tyrania

- oporou mu boli roľníci, ktorí nevideli význam Solónových reforiem
- dal im daňové úľavy
- do najvyšších úradov dosadil svojich ľudí - jeho potomkovia boli zvrhnutí
- Kleistenes (508 - 509 pred naším letopočtom) - snaha posilniť demokraciu
- nové administratívno-územné členenie :
- Atiku rozdelil na prímorie, mesto (Atény) a vnútrozemie a každú z nich na 10 častí (trítie)
- do každej fýfy (územného obvodu) pospájal kúsok z prímoria, mesta aj vnútrozemia
- snaha zabrániť návratu tyranie - ostrakizmus (črepinový súd) - občan, ktorý svojími názormi začal byť nebezpečný, je postavený pred porotný súd, ktorého členovia na črepinu napíšu áno/nie - bude vyhnaný z Atén na 10 rokov bez straty občianskych a majetkových práv

Kolégium 10 stratégov pre vojenské záležitosti, postupne aj civilné súdnictvo vo fýlach (podobná moc ako archonti)

Rozvrstvenie obyvateľstva

politi - občania (narodením alebo udelením), kto bol prepustený, stal sa metoikom, nie občanom, ženy boli vylúčené z občianstva, atimia - strata politických práv (ak sa občan ukázal ako nečestný), úšasť na zhromaždení, volebné právo, právo hlasovať, od 21 rokov podať žalobu, od 30 rokov zastávať úrad, zosobášiť sa, získať nehnuteľnosť, - museli platiť dane, účasť vo vojsku
- metoikovia - cudzinci, slobodní, právne obmedzení (bez politických práv, iba majetkové práva a sloboda slova), štát ich chránil, tieť povinnosť účasti vo vojsku, dane + metoikón (cudzinecká daň), nemali procesnú spôsobilosť (museli mať zástupcu Aténskeho občana - prostata), ak sa zaslúžili o vlasť, mohli získať niektoré občianske práva (napr. sobáš s aténskou ženou )alebo daňové úľavy
- otroci - súkromní - v Aténach podporované súkromné vlastníctvo
- štátny - funkcia exekútora „to čo by občan nerobil
- štruktúra štátnych orgánov
- eklésia - ľudové zhromaždenie - muži od 21 rokov
- zákonodarstvo, súdna moc (=heliaia), administratívna (dozor nad úradníkmi, zásobovaním, financiami), voľba úradníkov (finančných, stratégov, vyslancov)

- rada = bulé (rada 400, rada 500) - zasadali aspoň 30 ročný muži z prvých troch tried, orgán v prospech aristokracie, za každú fýlu rovnaký počet vyjadrovala sa k návrhom do elkézie, pokyny všetkým úradnkom, financie, záležitosti kultu
- heliaia
- aeropág- pôvodne najvplyvnejší orgán (ako gerúzia alebo senát)
- súdnictvo (úmyselné trestné činy, dozor nad mravmi, vraždy, ťažké trestné činy)
- úradníci- 9 archontov (neskôr jeden)
- 1. archont - eponimos - súdnictvo, všeobecný poručík
- 2. archont - bazileus - zachovávanie kultu
- 3. polemarchos - vojenské záležitosti, kým nezv. úrad 10 stratégov, potom spory medzi cudzincami a občanmi
- 4.-9. tesmotéti - kolégium právnikov, statégovia

 
Podobné referáty
Staroveké Grécko SOŠ 2.8896 1086 slov
Staroveké Grécko SOŠ 2.8909 486 slov
Staroveké Grécko SOŠ 2.9920 2602 slov
Staroveké Grécko SOŠ 2.9556 8155 slov
Staroveké Grécko SOŠ 2.9607 2646 slov
Staroveké Grécko GYM 2.9629 732 slov
Staroveké Grécko 2.9665 2520 slov
Staroveké Grécko GYM 2.9668 1082 slov
Staroveké Grécko GYM 2.9647 2580 slov
Staroveké Grécko GYM 2.9614 1593 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.