referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatko
Sobota, 12. júna 2021
Októbrový diplom a jeho význam
Dátum pridania: 03.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: babu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 435
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
- vývoj obnovenia ústavnosti sa zavŕšil cisárskym manifestom a októbrovým diplomom (20. 10. 1860)
- manifest – cisár odôvodnil absolutistickú vládu

Októbrový diplom

Obnovenie pôvodného uh. feud. p

- vyhlásil za právny základ monarchie pragmatickú sankciu (1713)
- pripustil určitý stupeň federalizácie
- zákl. princíp
- návrat k parlamentarizmu a úloha zemských snemov
- Ríšskej rade sa priznávala účasť na legislatíve, záležitosti celošt. povahy, najmä finančné a vojenské
- priznanie osobitných práv krajinám Uhorskej koruny - obnovenie spoločnej ústavy
- nebol spomenutý spoločný snem, práva krajín Českej koruny
- vykonanie októbrového diplomu
- k moci sa dostala nemecká liberálna buržoázia s veľkonemeckým programom
- vedúca osobnosť - minister Schmerling - pripravil osnovu III. Oktrojovanej rakúskej ústavy
- po odstránení Bacha – vážne zmeny politiky viedenského dvora
- po porážke s talianskym národnooslobodzovacím hnutím vedeným Viktorom Emanuelom II. mali finančné ťažkosti; na základe prímeria z Villafrance a zürišského mieru sa Rakúsko muselo vzdať Lombardska
- cisár František Jozef I. bol nútený 21. augusta prepustiť Alexandra Bacha a policajného ministra Kempena
- cesta obnovenia ústavnosti otvorená cisárskym patentom z 5.3.1859
- doplnenie ríšskej rady (názov rozmnožená ríšska rada)
- cisárske nariadenie o vykonaní nepriamej voľby do rozmnoženej ríšskej rady
- Ríšska rada - nebol to parlament v pravom zmysle slova
- mohla posudzovať št. rozpočet a rozpočty krajín, panovníkovi predkladať dobrozdania

1) Dočasná ústava ČSR z roku 1918 a Ústava (zákon č. 121/20) z roku 1920
2) Vytvorenie československého právneho poriadku
3) Činnosť SNR v období SNP a v období do prijatia Košického vládneho programu
4) Štátoprávny význam SNP
5) Vznik a existencia Slovenského štátu a Protektorátu Čechy a Morava - právny vývoj
6) Vznik ČSR a utváranie československých hraníc
7) Systém politických strán v predmníchovskej ČSR
8) Zákon na ochranu republiky a zákon na obranu štátu, ich charakteristika
9) Sociálne zákonodarstvo v buržoáznej ČSR
10) Vzťahy Národného zhromaždenia, prezidenta a vlády podľa ústavy 1920
11) Vývoj, organizácia a štruktúra súdov v predmníchovskej republike
12) Pomer štátu k cirkvi a cirkevným organizáciám v ČSR, MODUS VIVENDI
13) Krajinské zriadenie v ČSR a jeho zavedenie na Slovensku
14) Vývoj volebného práva od roku 1918-38
15) Národnooslobodzovacie hnutie Čechov a Slovákov v období prvej svet. vojny a vznik ČSR
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.