Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fiľakovský hrad

Úvod

Prvá písomná zmienka pochádzala z roku 1242. Hrad bol postavený z kameňa na vulkanickom vrchu čadičovej skaly vysokej 60m. Bol osídlený už pred tatárskym vpádom.

Jeho história je spojená s mnohými významnými menami z čias Rakúsko-Uhorska. Vlastnili ho uhorský kráľ Béla IV., kráľovná Alžbeta, Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1554 hrad dobili Turci a okupovali ho do roku 1593. Niekoľko krát vyhorel a spolu s mestom bol zničený. Po zrekonštrovaní ho mesto v roku 1993 sprístupnilo. verejnosti.

Fiľakovský hrad

Na skalných stenách mestečka Fiľakovo sa vypínajú zrúcaniny kedysi slávneho a mocného hradu. Hrad bol založený v 13. storočí. Stavba si vyžadovala veľa tvrdej a namáhavej práce, lebo panovníci nechceli, aby bol ich hrad dobitý nepriateľmi. Na skalných stenách postupne vyrástli obranné veže, silné hradby a rozsiahle hradné miestnosti.

Z najstarších dejín hradu sa pripomenie žaloba proti jeho prvému majiťeľovi Falkošovi znesená zemským snemom za už vtedy nezákonné falšovanie peňazí. Za tieto zločiny musel bojovať s ozbrojeným rytierom. Obávajúc sa vlastnej skazy ušiel z hradu. Hrad sa preto stal kráľovským majetkom. Začiatkom 14. storočia bol majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho, pána Váhu a Tatier a pozdejšie pripadol Karlovi Robertovi. V roku 1423 získalo už vtedy rozsiahle a dôležité mestské podhradie právo s mýtnym právom.

V polovici 15. storočia sa hradu zmocnil kráľ Matej, ktorý kruto trestal lúpežného rytiera Štefana Perényho. V roku 1553 sa hradu zmocnili Turci, ktorým ho zas po tvrdých bojoch zobrali Mikuláš Pálfy a Kryštof Tiefenbach. V roku 1660 vlastnil hrad Štefan Bocskay, ktorý ho veľmi opevnil. V roku 1619 až do roku 1621 bol pánom hradu Gabriel Bethlen a v roku 1660 bol majiťeĺom hradu Štefan Koháry.

Dňa 10. septembra 1682 po dlhých bojoch bol hrad zapálený a nedobytné hradné múry vzbĺkli v plameňoch. Takto v tej dobe skončil hrad a nijaký jeho dedič ho nechcel obnoviť. Dnes už môžeme hrad pozorovať len v zrúcaninách, ale aj tak sa velmi dobre, na tú dobu koľko prežil, zachoval. Výstup na hrad je namáhavý, ale keď sa dostanete hore, tak tá námaha stojí za to.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk