Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priemyselná revolúcia

Priemyselná revolúcia je pomenovanie, ktorým sa označujú veľké zmeny, ku ktorým došlo, keď sa začala používať sila pary v továrenskej výrobe.

Začiatok 18. stor. v Británii bol spätý so zmenami v spoločnosti. Časť roľníckeho obyvateľstva postupne prešla na remeselnú výrobu doma a neskôr už prevažovali pracujúci v továrňach a priemyselných centrách. Zmenu spôsobil vynález strojov, ktoré boli schopné vyrábať tovar rýchlejšie a oveľa lacnejšie. Vlastníci nových strojov zamestnávali na ich obsluhu čoraz viac ľudí. Takýmto spôsobom vznikali továrne, okolo ktorých potom vyrástli obydlia pre robotníkov. Často bolo postavených súčasne viacero tovární, a tak vzniklo postupne nové mesto.

PRÁCA ŽIEN

Práca v továrňach si často vyžadovala viac zručnosti ako sily. Na túto prácu boli vhodní rovnako muži aj ženy a mnohé slobodné ženy pracovali za mzdu, aby si zabezpečili osobnú nezávislosť. Väčšina žien po výdaji zanechala prácu a starala sa potom len o domácnosť a rodinu.

KRÁĽOVNÁ BAVLNA

Priemyselná revolúcia sa začala okolo r. 1760, keď boli v Británii zostrojené nové mechanické stroje schopné veľmi rýchlo spriadať bavlnu. Spriadacie stroje dosahovali takú výkonnosť, že tkáči nestačili držať s nimi krok. A tak boli skonštruované tkacie stavy. Stroje spočiatku poháňala sila vodných kolies, ale od r. 1780 to už nestačilo. Roku 1785 britský duchovný Edmund Cartwright (1743 - 1823) skonštruoval mechanické krosná, ktoré poháňala sila pary.

SILA PARY

Jednoduché parné stroje sa už vtedy používali na čerpanie vody v baniach. V čase od r. 1764 do r. 1790 zdokonalil škótsky konštruktér James Watt parný stroj zvýšením účinku pary, a tým umožnil jeho využitie v priemysle. Od r. 1800 pracovalo vo Veľkej Británii viac než 500 parných strojov. Po prvýkrát mohli ľudia používať strojom vyrobený zdroj energie, ktorý bol lacnejší a efektívnejší ako prírodné zdroje energie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk