Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sovietizácia

- zavádzanie sovj. vzorov do všetkých oblastí života (napr. s česko-slovenskou hymnou sa hrala aj sovietská, s našou zástavou bola vyvesená aj sovietská, vojaci a policajti prevzali sov. hodnosti, v podnikoch, školách, bezpečnosti, armáde pôsobili sov. poradcovia)
- jedinou politickou stranou bola KSČ
- kotrolovala všetky oblasti života, deti boli organizované v pionierskych organizáciach "iskričky"
- od 16 rokov sa stávali členmi Česko-slov. zväzu mládeže, ktorý sa neskôr premenoval na Socialistický zväz mládeže
- všetci pracujúci boli organizovaní v Revolučnom odborovom hnutí - ROH, ktoré sa staralo o využitie voľného času (šport, kultúra, rekreácia)
- 50- roky- obdobie politických procesov
- štátna bezpečnosť vyhľadávala nepriateľov socialistického štátu
- z veľkých miest bola vysťahovaná inteligencia na vidiek a ich byty boli pridelené členom strany
- boli zatvorené mužské, neskôr ženské kláštory a bývalí rehoľníci vykonávali najpodradnejšie práce
- nepriatelia boli súdení ako vlastizradcovia a špióni

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk