Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Jozef Tiso

Pochádzal zo starej rodiny v trenčianskej stolici. Pri krste dostal aj druhé krstné meno GAŠPAR, ktoré však v budúcnosti vôbec nepoužíval. Vyrastal v prostredí, kde dominovala náboženská výchova. Členovia rodiny sa často stretávali pri spoločných modlitbách, kde si spolu čítavali životopisy svätých. Jeho starý otec bol kostolníkom, ktorého si veľmi obľúbili, preto je veľmi pravdepodobné, že práve tu v ňom vznikla túžba stať sa kňazom. Tiso začal svoju cestu za vzdelaním v ľudovej škole. Bol veľmi usilovný a ambiciózny. Patril k najúspešnejším žiakom v triede. Po skončený 6. triedy ľudovej školy odišiel študovať do Žiliny s úmyslom stať sa kňazom. Roku 1902 prišiel Tiso študovať na vyššie gymnázium do Nitry.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk