referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Staroveký Rím
Dátum pridania: 24.02.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dodoslav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 290
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 15m 10s
Pomalé čítanie: 22m 45s
 

Boj o moc v Ríme, Sulla odišiel bojovať s Pontusom (kráľ Mitriades) a po-čas toho bol v Ríme kráľom Marius, ale keď sa Sulla vrátil na-stolil vojenskú diktatúru (82 - 79 pnl). Za jeho teroru sa pr-vý krát objavili proskripcie - zoznamy politicky nepohodlných osôb, ktoré mohli byť beztrestne zabité. Po chorobe Sullu bola opäť obnovená republika, ale v ďalšom období sa nobilita opäť snaží nastoliť diktatúru - strach z povstaní otrokov. Najväč-šia vzbura (r.73-71 pnl) pod vedením gladiátora Spartaka, jeho armádu sa podarilo poraziť až po troch rokoch.
Prvý triumvirát (r. 60 pnl) Pompeus, Crassus, Caesar , Crassus zahynul v boji s pontským kráľom a rozpútal sa boj o moc med-zi Pompeom, podporovaným senátom a Caesarom prívržencom popu-látov.
Druhá občianska vojna (49-45 pnl) Caser vyhnal Pompea z Ríma a porazil ho pri Pharsales (Grécko) a v Ríme nastolil neob-medzenú vládu pri zachovaní republikánskych inštitúcií (ale bez proskripcií a prenasledovania, teda jeho vláda bola múdra a prospešná pre štát). Caesar sa vyhlásil za kráľa (jeho hlavný odporca bol Cato) a bol zavraždený (r. 44 pnl) Bruttom a C. . . . - republikáni. Po jeho smrti:
Druhý triumvirát (43 pnl) Antonius, Lepidu, Octavián , pokra-čovali v bojoch proti republikánom, porazili ich a nastolili proskripcie (zahynul Cicero). Antónius - spravoval východnú časť ríše (správal sa ako samovládca a zblížil sa s Cleopat-rou), Octavián - západná časť ríše, Lepidus prijal úrad naj-vyššieho kňaza. Antónius rozdával Cleopatre celé provincie a Octavián poštval senát proti Antóniovi. R. 31 pnl porazil spojené vojská Cleopatry a Antónia - mys Actium, r. 30 pnl obsadil Egypt = koniec helenistického obdobia, koniec Repub-liky a začiatok Cisárstva.
Rím v dobe cisárskej - PRINCIPÁT (30 pnl)- principát = vláda Oktaviána - „Princeps inter pares“ - prvý medzi rovnými. Forma vlády: spájajúca absolutistickú moc so zachovaním re-publikánskych inštitúcií s len poradnou funkciou. Sympatie ľudí si získavali nákladnymi hrami.
Oblasť správy ríše: obmedzenie moci nobility, rozdelenie pro-vincií (spravované panovníkom a spravované senátom) - zákaz zdierania provincií + rozkvet provincií, prebudoval Rím, po-stavil mosty a cesty, prekonal krízu - hospodársky vzostup, rozkvet kultúry (Vergilius, Horatius - zlatá doba rím. lite-ratúry), rozvoj staviteľstva a literatúry.
Oblasť vojska: zriadenie pretoriánskej gardy , politika voči ľudu : peňažné dary, usporiadanie hier.
Zahraničná politika: na začiatku dobyvačné vojny, neskôr uza-vretie „Rímskeho mieru“
Cisárstvo - neskôr platí dedičnosť trónu a panuje Juliánska dy-nastia, ale väčšina císarov (od Caesar) neschopná.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Staroveký Rím SOŠ 2.9731 2135 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9183 5529 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9329 481 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.8147 1360 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9657 2009 slov
Staroveký Rím GYM 2.9145 901 slov
Staroveký Rím GYM 2.9353 1398 slov
Staroveký Rím GYM 2.9521 4027 slov
Staroveký Rím GYM 2.9607 1358 slov
Staroveký Rím 2.9176 1502 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.