Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Československo

Československo

Sovietsky zväz chcel vytvoriť zo spriatelených štátov nárazníkové pásmo. Lenže v roku 1945 sa v Jalte povedalo, že východná Európa slobodne rozhodne o svojom osude. Naproti tomu na Balkáne Rusi a Angličania predpokladali vytvorenie sfér vplyvu.

Čekoslovensko sa zdalo byť výnimkou: táto mladá krajina, vytvorená v roku 1945, už mala ľavicovú demokratickú tradíciu. Ale ani tam sa prechod komunizmu neudial bez krízy.

Obyvatelia Československa, ktorých Západ roku 1938 prenechal Nemecku a potom boli oslobodení Rusmi, odovzdali v roku 1946 38 % hlasov (v Čechách a na Morave 43 %) komunistom. Títo mohli prevziať moc, ale ponúkli príklad krajiny zároveň demokratickej i prosovieckej, ako si to veľmoci želali. Vládu národnej jednoty viedol prokomunisticky orientovaný Fierlinger a neskôr vodca KSČ Klememt Gottwald. Vo vláde boli komunisti v menšine, zatiaľ čo v parlamente mali spolu so socialistami väčšinu.

Lenže v roku 1947 svet vstúpil do obdobia studenej vojny. V júni USA vystúpili s Marshallovým plánom pomoci Európe:
hospodárska obnova mala odstrániť nepokoje vyplívajúce z biedy a zabezpečiť budúci mier alebo aspoň príklon k spojenectvu s Amerikou. ZSSR odmietol pomoc v mene nezávislosti. Praha prejavila záujem, ale Moskva, obávajúca sa prielomu vo svojom defenzívnom nárazníkovom pásme, vyvinula nátlak a Československo sa k plánu nepripojilo. Ministrovi zahraničných vecí Janovi Masarykovi, synovi zakladateľa Československej republiky, USA nedali úvery mimo rámca tohto plánu.

Pád starého režimu viedol vo východoeurópskych štátoch k veľmi ťažkým sociálnym pomerom a transformačné procesy nadobuli rôznu podobu v závislosti od historického dedičstva.

Federálne zhromaždenie, zvolené v júni 1990, nedokázalo odstrániť napätie medzi Čechmi a Slovákmi, ani zabrániť procesu rozdelenia štátu. Keď v parlamentných voľbách v júni 1992 zvíťazili v jednej i druhej časti štátu politicky rozdielné sily, prezident republiky Vácval Havel podal 17. júla demisiu a 25. novembra odhlasoval československý parlament definitívne rozdelenie štátu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk