referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Otázky na písomku - Maďarizácia, Slovensko
Dátum pridania: 13.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vevuliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 609
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
1. Napíš 5 hlavných nevýhod, ktoré boli na Slovensku za maďarizácie, povedz prečo si to myslíš.
2. Napíš 5 akýchkoľvek rokov z 19.storočia + krátka info k tomu
3. Volebný program SNS pred a po roku 1908. Aký bol?
4. Napíš 4 významné osoby + čím prispeli k zlepšeniu pomerov na Slovesnku na konci 19. a začiatkom 20. stor.
5. Kultúra a hospodárstvo na Slovensku začiatkom 20.stor. (všetko čo vieš)
6. Popíš 2. fázu národného obrodenia + roky
7. Ako prispeli k slovenskému nár. životu Emanuel Lehotský a Milan Hodža?
8. Opravte tvrdenia:

Slov. kult. centrá počas maďarizácie boli Lučenec, Skalica, Martin....
Tri slov. gymnáziá boli v Turč. Sv. Martine, Revúcej a Trnave...
V stavovských povstaniach šľachta bojovala za svoje práva a katolícku vieru...

9. Napíš v kt. dvoch mestách sa uskutočnili synody, čo to bolo + roky
10. Čo vieš o politickom programe Ambra Pietra + roky
11. Napíš 1 reformu M.T., 1 reformu Jozefa II. + roky
12. Napíš 5 udalostí, ktoré sa udiali v období od roku 1525 do roku 1899
13. Napíš aspoň jednu vojnu, kt. vybojovala M.T. pri nástupe na trón
14. Vymeneuj prúdy SNS, ku každému jednu osobnosť + jeden z nich v Uh. sneme. Kto?
15. Vymenuj slov. kultúrne centrá, noviny, časopisy, spolky, banky a firmy. Aspoň po jednom príklade ku každému.
16. Rozdiel medzi 1. a 2. memorandom + roky
17. Opíšte 1. fázu národného obrodenia + roky
18. Napíš mená vodcov stavovských povstaní. Prečo sa konali?
19. Čo sa stalo v roku 1907 v Černovej?
20. Čo sa dialo koncom 19. stor. na Slovensku?
21. Obdobie osvietenského absolutizmu + roky, predstavitelia
22. Kedy slov. politici vyhlásili pasivitu + rok a čo to pre nich znamenalo?
23. Vznik SNR + rok, predseda
24. Bombový útok na Októberfest. V ktorom roku a ako sa skončil?
25. V ktorom roku sa rozdelilo Uhorsko? Na koľko častí a komu jednotlivé časti patrili?
26. Doplň: SNS mala sídlo v ______________. V roku 1906 boli predčasné voľby. Do Uh. parlamentu boli zvolení 7 Slováci, väčšina ______________. AndrejHlinka založil v roku 1905 ________________. V roku 1910 boli do Uh. parlamentu zvolení už len _______ Slováci. V roku 1843 bola na fare v Hlbokom uzákonená _______________ ___________.

27. Slov. politika po roku 1900. Krátko charakterizuj.
28.Opíš slov. nár. obrodenie.
29. Priraďte roky k udalostiam:

a) 15261) Rak. – Uh. vyrovnanie
b) 17112) Aponiho zákony
c) 6.–7. 6. 18613) Moháč
d) 19074) Szatmánsky mier
e) 18675) Mem. nár. Slov.
d) 18526)Hodž.-Hatt. Reforma

30. Kedy to bolo?

a) 30-ročná vojna
b) Slov. liga
c) Matica slov.

31. Pridaj roky:

a) Bachov absolutizmus
b) Slov. muzeálna spol.
c)Národnostný kongres
d) Černocká tragédia
e) Ratio Educationis

32. Vznikla SNS zo starej školy?
33. Bol Hlinka vedúcou osobnosťou Hlasisitov?
34. Uznávali Národovci 1. Uh. národ?
35. Súvisia stav. Povstania s Turkami na Slovensku? Ak áno, ako?
36. Bolo jedno z troch Slov. gym. V Rožňave?
37. Napíš niečo o Š. Fuldrekovi (?) a P. Romianekovi (?)
38. Bolo memorandum v roku 1911 úspešné?
39. na čo slúžila slov. liga a kde bola založená?
40. kedy boli Turci porazení vo Viedni?
41. Aké 2 najvýznamnejšie listiny vydal Jozef II. ?
42. Kto založil múzeálnu spol. slov. a na čo slúžila?
43. Kto bol zvolený vo voľbách v roku 1905?
44. Kedy vznikol Ústredný národný výbor a čo bolo jeho úlohou?
45. V čom spočívala podpora zahraničných Slovákov?
46. Čo presadzovali Hlinkovci a o čo sa snažili?
47. Čo sa dialo na Slovensku po roku 1875?
48. Vymenuj 3 Slovákov, kt. boli zvolení v predšasných voľbách v roku 1906.
49. Roky:

a) 1781
b) máj 1848
c) 1876
d) 1785
e) 1852
f) 1907
g) 1708
h) 1711
i) 1895
j) 1863

50. Vyber si dve známe osobnosti z politického života na Slovensku.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.