Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mária Terézia a Jozef II. - reformy

Reformy Márie Terézie a Jozefa II.

-od pol. 18. st. – reformy
-príčiny reforiem

1.vnútorné

a) hosp. zaostalosť
b) polit. nejednotnosť

2.vonkajšie – straty vo vojnách (straty Sliezska)

a) v. s Pruskom o rakúske dedičstvo 1740-48
b) 7 roč. v. 1756-63

M. Terézia – 1. habs. panovníčka

-na trón vďaka Pragmatickej sankcii – Karol VI, 1713, zaručovala nástupníctvo žien
-kráľovná Rakús., Česka., Uhorska
-jej manžel František Lotrinský
-mala 16 detí

reformy

1.centralizmus z Viedne
2.germanizácia
3.rozvoj manufaktúr
4.urbariálny patent – povinnosti poddaných, práva vrchnosti
5.robotný patent – zmierňoval poddanské povinnosti
6.zrušenie nevoľníctva – Jozef II; povstanie v severových. Čechách 1775
7.tolerančný patent – obmedzil cenzúru
8.školská reforma

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk