Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Napoleon Bonaparte

NAPOLEON BONAPARTE

Život:

Bol najslávnejší Francúz, ktorý sa narodil na ostrove Korzika. Pochádzal z chudobného šľachtického rodu. Študoval na gymnáziu a na vojenskej akadémii vo Francúzsku. Vynikal v matematike, dejepise a zemepise. 17 - ročný skončil školu ako poručík delostrelectva. O 8 rokov bol generál. Bol skutočný vojenský génius, bol nesmierne vzdelaným človekom nielen vo svojom odbore. Mal obdivuhodný odhad, kombinačné schopnosti a výbornú pamäť.

Korunovanie:

Roku 1804 sa Napoleon korunoval za cisára Francúzov. K novému titulu patril aj nový štýl - empír - cisársky sloh. Je charakteristický prísnou geometrickosťou tvarov a jednoduchosťou. Vychádzal z klasicizmu, z druhej polovice 18. a prvej polovice 19. storočia. Do roku 1812 dobyl vynikajúci francúzky generál Napoleon Bonaparte takmer celú Európu. Získal veľkú moc,
vo Francúzku však zároveň vytvoril účinnejšiu a otvorenejšiu vládu a armádu.

Vojenské výpravy:

Najvýznamnejšia bola Napoleonova vojenská výprava do Talianska roku 1796 a do Rakúska, Pruska a Porýnia v roku 1806 - 1807. Výprava do Ruska roku 1812 bola neúspešná a Napoleon bol úplne porazený roku 1815 pri belgickom Waterloo.

Manželka:

Prvá Napoleonova manželka Joséphine de Beauharnais (1763 - 1814) mala politické styky, ktoré boli pre Napoleona v prvej fáze jeho kariéry veľmi užitočné.

Eroica:

Nemecký hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven venoval svoju 3. symfóniu Eroicu Napoleonovi, ktorého pokladal za zástancu demokracie. Keď sa Napoleon vyhlásil za francúzkeho cisára, Beethoven venovanie z rukopisu vyčiarkol.

Fakty o Napoleonovi:

05. 10. 1795 prikázal Napoleon svojím delostrelcom, aby postrieľali rojalistických vzbúrencov v Paríži, a tak zachránil francúzsku porevolučnú vládu. Základom Napoleonovej úspešnej kariéry bolo prirodzené nadanie, preto udeľovanie hodností v jeho armáde záviselo od schopností, a nie od urodzenosti alebo peňazí. Roku 1812 postupoval Napoleon so 450 000 mužmi na Moskvu. Rusi svoje mesto podpálili a Napoleon bol nútený vrátiť sa do Francúzska. 440 000 jeho mužov však zomrelo na zimu a hlad. Počas Napoleonovej výpravy do Egypta objavili množstvo starovekých pamiatok, napríklad aj sfingu.

Smrtiaca vzorka:

Angličania deportovali v októbri 1815 Napoleona na Ostrov sv. Heleny v Atlantickom oceáne. Podľa terajších názorov pomalé umieranie bývalého generála spôsobilo zelené farbivo (oxid arzénu) na tapetách v jeho spálni.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk