Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Napoleon Bonaparte

1769-narodil sa na Korzike, urobil závratnú vojenskú a politickú kariéru

1793-upozornil na seba v bitke pri Toulone s Angličanmi (stal sa brigádnym generálom)

1795-zúčastnil sa na potlačení povstania rojalistov v Paríži (stal sa najvyšším veliteľom fr. armády)

1798-výprava do Egypta: uskutočnila sa s cieľom zastaviť hosp. prenikanie Anglicka do Indie
       -aj keď nedopadla dobre – zrodil sa veľký záujem o egyptológiu (objav roseckej dosky)

1799-návrat pod zámienkou ochrany republiky, v novembri uskutočnil štátny prevrat a vyhlásil sa za prvého konzula s neobmedzenou mocou
      -nastolil vojenskú diktatúru

1802-stal sa doživotným konzulom

1804-stal sa cisárom ako Napoleon I., korunovaný bol v katedrále v Paríži v Notre Dame pápežom Piusom VII.

Vnút. politika

1801-vydáva Concordat (dohoda s pápežom), chcel získat cirkev na svoju stranu, kt. nebude zasahovat do vnútorných záležitostiach štátu
       -položil základy pevnej finančnej sústavy, posilnil administatívnu moc

1804-1810-vydáva Code Civil - občiansky zakonník (1804), obchodný (1807), trestný (1810)
       -privilégiá a tituly starej šľachty ostali zrušené, zaviedol nové privilégiá za zásluhy na bojiskách
       -zaviedol prísny policajný dozor
       -podporoval podnikanie, budovanie ciest a komunikácií, verejné práce
       -tlačil na nízke ceny chleba

Zahraničná politika

1805-mys Trafalgar - stretnutie Napoleonovho vojska s Anglickým vojskom admirála Nelsona, v kt. bol Napoleon porazený

1805-bitka 3-cisárov pri Slavkove, Napoleon porazil armádu ruska (Alexander I.) a rakúska (František II.)
       -s rakúskom podpísal separátny mier 26.12. v Bratislave v Primaciálnom paláci

1806-Napoleon zvíťazil pri Jene, rozbil ”Sv. ríšu rímsku" a vytvoril Rýnsky spolok - tvorilo ho 16 nemeckých štátov, s jeho pomocou presadzoval vplyv Francúzska

1807-obnovil samostatnost Poľska

1809-zvíťazil pri Wagrome nad Rakúskom

Napoleonove neúspechy:

1. výprava do ruska (1812)-Napoleon vtrhol do Ruska s 600-tisícovou armádou, ruskú armádu viedol generál Kutuzov, k nerozhodnej bitke medzi nimi došlo pri Borodine, Napoleon vtrhol do prázdnej Moskvy (Pyrrhovo víťazstvo). Kutuzov dal zapáliť Moskvu, útek Fr. z Moskvy. Kutuzov pouzil taktiku ”spálenej zeme”, kruta zima = porážka Napoleona pri Berezine 28.11. = začiatok Napoleonovho konca

1813-bitka pri Lipsku 16.-19.10.=”bitka národov”: Rusko, Prusko, Anglicko, Švédsko proti Napoleonovi = Fr.
       -vrátil sa do Paríža, ale spojenecká armáda 30.3.1814 vtrhla do Paríža, zajala Napoleona, 6.4. sa vzdal trónu a bol eskortovaný na ostrov Elba do vyhnanstva
       -na fr. trón nastupuje Ľudovít XVIII. (z rodu Bourbounovcov), šľachta sa vracia späť do Paríža, obnovujú sa staré pamiatky

1815-Napolen sa vracia do Paríža, obnovené cisárstvo je ”100-dňové”
       -18.6.-bitka pri Waterloo, bolo porazené Prusko anglickým vojskom, Angličania ho odviezli na ostrov Sv.Heleny, kde roku 1821 zomiera

Jeho manželky - mal dve:

  1. Jozefína - nemohla mat deti
  2. Mária Lujza - dcéra rakúskeho cisára Františka II. - mal s ňou syna Orlika

1840-jeho telesné pozostatky boli prevezené do Fr. - uložili ich v 6 rakvách, kým v chráme sv. Ľudovíta vybudovali vlastnú hrobku

Americká revolúcia Viedenský kongres = 1814-1815-schôdzka panovníkov Európskych krajín so zámerom usporiadania politických pomerov po páde Napoleona
-jej výhody - rozhodújuce slovo mali 4 veľmoci Rusko, Rakusko


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk