Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Staroorientálne civilizácie

Staroorientálne civilizácie

1. Oblasť Blízkeho východu
Vznik jednotlivých štátov :

2. Chetitská ríša – oblasť Malej Ázie
- okolo 2000 p.n.l. do Malej Ázie prišli indoeurópske kmene Chetitov
- zakladali menšie mestské štáty
- ich zjednotením vznikla Chetitská ríša – kráľ Anitaš
- hlavné mesto Chattušaš

a) spoločnosť :
- kráľ – politická a náboženská moc
- pankuš – kráľovská rada – bohatí náčelníci pastierských rodín
– kontrolovali kráľa, mohli ho odsúdiť na trest smrti
- ostatný obyvatelia – roľníci, remeselníci, obchodníci

b) Stará ríša – 1650 – 1450 p.n.l.
- výboje do Sýrsko-palestínskej oblast
- 1594 p.n.l. si kráľ Muršiliš podmanil Babylon

c) Nová ríša – 1450 – 1200 p.n.l.
- výboje do Sýrie a Palestíny
- obchodovali, boli výbornými remeselníkmi
- 1200 – zánik Chetitskej ríše
- používali klinové písmo – Bedřich Hrozný v roku 1915 ho rozlúštil


3. Pobrežné oblasti :

a) Sýria :
- na severe pobrežia
- stredisko obchodu, vznikali tam hlavne obchodné mestá – napr. – Ugarit, ktoré bolo v roku 1972 objavené archeológmi

b) Fenícia :
- v strednej časti pobrežia
- významné mestá – Tyros, Sidón, Byblos
- v roku 814 p.n.l. obchodníci z Tyrosu založili na severe Afriky mesto Kartágo
- hláskové písmo – každá hláska = vlastný znak
– z toho sa vyvinula aj latinka

c) Palestína :
- kanánske obyvateľstvo
- pomenovanie od kmeňa – Peleštin
- spojením 12 semitských kmeňov sa vytvoril židovský národ, ktorý sa pod vedením Mojžiša dostal z Egypta do Palestíny – dobyli ju a usadili sa tam
- okolo roku 1025 sa izraeliti zjednotili pod vládou Saula
- jeho nástupcom bol Dávid – postavil Jeruzalem
- jeho syn Šalamún postavil v Jeruzaleme chrám pre boha Jahveho
- v Palestíne najskôr polyteistické náboženstvo, potom moliteistické náboženstvo – boh Jahve
- vytvorili starý zákon + nový zákon od kresťanov = biblia
- po Šalamúnovej smrti sa Palestína rozpadla na :
a) severné kráľovstvo – Izrael – hlavné mesto Samária
b) južné kráľovstvo – Judsko – hlavné mesto Jeruzalem
- 722 p.n.l. – Asýrčania si podmanili Samáriu
- 587 p.n.l. – Asýrčania si podmanili Jeruzalem = zajatie Židov v Babylone
- 539 – Kýros II. Veľký povolil návrat Židov späť do vlasti

4. Asýria – staroasýrske obdobie – 2000 – 1800 p.n.l.
- na severe Mezopotámie
- hlavné mesto Aššur
- 1900 – 1800 p.n.l. – prvý ekonomický rozkvet za vlády vlastných kniežat
- v susedstve chetitských mestských štátov zakladali obchodné kolónie
- vyvážali – látky, vlnu, domáce výrobky
- boli dobrými bojovníkmi – používali bojové vozy
- v 8. storočí p.n.l. – najsilnejší štát na Blízkom východe
- ovládli celú severnú a časť južnej Mezopotámie, Palestínu, Sýriu, juh Malej Ázie
- 681 – 669 p.n.l. – dobyli takmer celý Egypt
- budovali nádherné mestá
- známa je aj knižnica kráľa Aššurbanipala – v hlavnom meste Ninive
- 612 p.n.l. sa proti Asýrii spojili Médovia a Babylončania – dobili Ninive = zánik ríše

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk