Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozbitie 1. ČSR

Mračná nad Československom


1. V januári 1933 sa v Nemecku dostal k moci A. Hitler, ktorého cieľom bolo :
- podmaniť si Európu a vytvoriť 3. nemeckú ríšu

2. Politikou Nemecka sa Československo cítilo byť ohrozené :

a) Nemecko začalo zbrojiť
b) Nemecko porušovalo všetky medzinárodné dohody
c) s politikou Nemecka súhlasilo Maďarsko a Poľsko
d) Nemci a Maďari na svoje ciele v ČSR využívali svoje politické strany:
- Nemci – v Čechách – Sudetonemecká Strana
– na Slovensku – Karpatonemecká strana
- Maďari – na Slovensku – Zjednotená maďarská Strana


3. ČSR sa spoliehalo na :

a) na pomoc Francúzska, Rumunska, Juhoslávie a Sovietskeho zväzu
b) na dobre vyzbrojenú armádu
c) na odhodlanie občanov brániť svoj štát – v septembri 1938 bola vyhlásená všeobecná mobilizácia


4. Odhodlanie nestačilo, pretože ČSR bolo opustené spojencami :
29. septembra 1938 sa konala Mníchovská konferencia, ktorej sa zúčastnilo – Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Veľká Británia
- na konferencii bola podpísaná tzv. Mníchovská dohoda, podľa ktorej pohraničné územia Čiech boli pripojené k Nemecku
- Československo bolo obetované spojencami Nemecku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk