Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fašizmus v Taliansku

Fašizmus je taký politický a ekonomický názor, ktorý popiera akékoľvek práva a slobody jednotlivca a na 1. miesto kladie právo silnejšieho. Prvý štát, v ktorom sa fašizmus presadil bolo Taliansko. Podmienky vzniku fašizmu:

1. Katastrofálna hospodárska situácia
2. Nezamestnanosť
3. Neporiadok a anarchia na uliciach
4. Chudoba (hlavne na juhu Talianska)

Hlavný predstaviteľ fašizmu v Taliansku bol Benito Mussolini. 25.3.1919 bola založená fašistická strana Mussoliniho. Tvorili ju poväčšine bývalí vojnoví generály a vojaci. Mali hnedé košele. Úplný názov tejto strany : FASCI DI KOMBATIMENTO. Mussolini sa nechal oslovovať El Duce (vodca). Opozíciu talianskym fašistom tvorili talianskí komunisti (červené košele). Obe strany vyvolávali v uliciach neporiadok a uvádzali obyvateľstvo do neistoty, čo Mussolinimu vyhovovalo. Túžil vyhrať voľby, aby získal moc legálne, ale tie nevyhral. Tento neúspech ho naštval tak, že sa pokúsil o štátny prevrat. 28.10.1922 uskutočnil ´´pochod na Rím´´ (Mussoliniho puč), kde Mussolini násilne prevzal moc.

31.10.1922 bol Mussolini vymenovaný za predsedu vlády. Začína sa obdobie Talianskeho fašizmu. 3.1.1925 Mussolini vyhráva zmanipulované voľby a verejne vyhlasuje fašizmus ako štátnu doktrínu. Začína sa likvidácia parlamentu a uplatňuje sa vodcovský princíp vo všetkých oblastiach života. Na začiatku sa Mussolini snažil splniť aspoň časť svojich predvolebných sľubov, aby si získal verejnú mienku. Zaviedol tajnú štátnu políciu, zakázal všetky opozičné strany, zrušil slobodu prejavu a zhromažďovania, zaviedol cenzúru tlače. Aby Mussolini naplnil svoje sľuby o expanzii Talianska, zaútočil na Albánsko a 27.11.1926 sa Tyranskou zmluvou Albánsko pripojilo k Taliansku. 11.2.1929 vznikol samostatný nezávislý štát Vatikán. Ďalším cieľom Mussoliniho expanzívnej politiky bola Etiópia do ktorej vtrhli taliani 2.10.1935. Etiópia bola nakoniec 9.5.1936 porazená Talianskom. za tento čin Spoločnosť národov uvrhla na Taliansko sankcie. Aby si Mussolini zabezpečil medzinárodnú podporu a spojencov, najskôr v októbri 1936 uzavrel spojeneckú zmluvu s Nemeckom, vzniká tzv. os Berlín - Rím a 6.11.1937 Taliansko pristúpilo k zmluve medzi Nemeckom a Japonskom a vzniká os Berlín - Rím - Tokio. Posledný Mussoliniho úspech bolo dobytie Albánska 16.4.1939. Tieto Mussoliniho úspechy mali za úlohu oklamať domáce talianske obyvateľstvo, ale v skutočnosti nepriniesli Taliansku žiaden medzinárodný kredit.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk