Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Osvietenstvo

Cisárovná na tróne

Karol VI.-(1711) podpísal satumarský mier
(1713) vydal pragmatickú sankciu-právo na trón jeho dcére Márii Terézii(1740-1780)-mala 16 detí


Mária Terézia

-rozpútala sa 7-ročná vojna Rakúsko a Prusko o Sliezsko ale stratila ho, vojna odhalila nedostatky krajiny
-uskutočnila rozsiahle reformy a spôsob vlády sa nazýva osvietenský absolutizmus
-Viedeň-politické centrum
-Bratislava-stala sa centrom rakúskeho miestodržiteľa
-zaviedla povinnú vojenskú službu
-zmodernizovala armádu
-colná politika=zvýhodňovala priemyselné tovary vyvážali sa do Uhorska a poľnohospodárske výrobky do Rakúska
-školská reforma=RATIO EDUCATIONIS zaviedla povinnú školskú dochádzku(triviálna škola až univerzita, B.Štiavnica=banská akadémia)
-zdravotná osveta
-regulácia riek, stavby ciest
-zreformovala cirkev
-3 biskupstvá: Rožňava, B.Bystrica, Spišská Nová Ves
-urbariálny patent(upravovali sa vzťahy medzi vrchovnými a poddanými, zrušili mučenie, tresty smrti)
-upravovala sa výška dane, robotná povinnosť
- pred súdmi boli všetci rovní
-upevnila moc Habsurgovcov v Európe


Jozef II.
1780-1790

-pokračoval v modernizácii ríše na rozdiel od svojich reforiem, ktoré vydával neuvážene
-nedal sa korunovať ale stal sa uhorským kráľom
-reformy-Tolerančný patent=zaručil náboženskú slobodu,nekatolíci mohli vykonávať svoju vieru
-zrušil nariadenia proti Židom
-1785-zrušil v Uhorsku nevoľníctvo
-cirkevné reformy-zrušil mníšske rády ktoré sa nevenovali praktickým záležitostiam
-zrušil kňažské semináre
-zlikvidoval šlachtickú samosprávu
-zaviedol nemčinu ako úradný jazyk
-vydal Dekrét o pestovaní materinských jazykov=umožnil Slovákom zaoberať sa kodifikáciou slovenčiny


Slovensko v mnohonárodnej habsburskej monarchii

-SVK-rozmach v baníctve
-po smrti Jozefa II.-jeho brat Leopold II. korunoval sa za uhorského kráľa
-Uhorsko nezávisle kráľovstvo s vlastnou ústavou a úradný jazyk je maďarčina
-Jozef Ignác Bajza-prvý diel románu po slovensky
-historici: Juraj Papánek, Juraj Sklenár-historické práce o SVK
-1794 v Pešti vznikla organizácia uhorskí jakobíni, kt. viedol Ignác Martinovič+ Jozef Hajnoci s ním vypracoval program občianských reforiem aby SVK tvorilo samostatný celok,sprisahanie bolo odhalené a 7 vodcov skončilo na popravisku
-František II.,ktorý sa zapojil do vojen proti Napoleonovi(1805-pri Slavkove sa spojil s Anglickom a Ruskom no rakúske a ruské vojská boli porazené

Európa v období absolutizmu

-po 30-ročnej vojne bol hospodársky a politický chaos
-Ľudovít XIV.-štát som ja
-prvý ministri=Richelieu a Mazarin
-prísna hospodárska politika-merkantilizmus=spočívala v rozvoji manufaktúr, kt. výrobky sa vyvážali
-Prusko a Rakúsko
-Fridrich II.-reformoval armádu, školstvo, poľnohospodárstvo i právny poriadok
-bol stúpencom osvietenského absolutizmu zdorazňoval, že kráľ je prvým služobníkom štátu
Rusko
-absolutistickou monarchiouu sa stalo za vlády Petra I. z rodu Romanovovcov
-mnohé vojny
-prístup k Azovskému moru a kontrola nad Baltským morom
-budoval manufaktúry

Katarína II.
-podielala sa na delení Poľska

Anglická revolúcia-vznik parlamentalizmu

-vládol rod Stuartovcov(17.storočie) Karol I. kráľ
-parlament mal vládnuťˇspolu s kráľom ale nastala kríza
-1629- parlament zrušený
-náboženský spor-anglikárska cirkev
-Škótsko-presbyteriáni (protestanti)
-Írsko- katolíci
-1639-vypuklo v Škótsku povstanie proti kráľovi
-1642-vojna medzi parlamentom a kráľom- na čele vojska parlamentu sa postavil Oliver Cromwell, parlament zvíťazil
-1649-1652-Anglicko jediný krát v histórii republikou
-1653-Oliver Cromwell sa stal Lordom Protektorom
-po smrti Stuartovci ale nedokázali zvládnuť nové podmienky a preto boli zbavený trónu a na trón zasadol

Viliam Oranžský III.-vydal Listinu práv-Anglicko sa stáva konštitučnou monarchiou=vymedzovali sa právomoci kráľa a parlamentu
-Anglicko sa stáva v 18. storočí európskou veľmocou a v druhej polovici 18. st. nastáva priemyselná revolúcia


Vznik USA

Severnú Ameriku osídľovali:Francúzi, Španieli a Angličania(v 17. st. mali prevahu)

-vzniklo 13 anglických osád na pobreží Antlantiku(1607-1633)
-na severe vznikali farmi a na juhu plantáže
-Anglicko využívalo kolónie ako odbitište priemyselných tovarov a kolónie privážali lacné poľnohosp. výrobky
-v druhej polovici 17. st. Juraj III. chcel zvýšiť dane kolonisto zaviedol clo na tovar(papier,sklo...)
-zaviedol dane vo forme kolku
-16.december 1773-osadníci v Bostone zhodili celý anglický náklad čaju do mora
-1774-Filadelfii, stretli sa zástupcovia kolónii na prvom kontinentálnom kongrese, kde sa dohodli na bojkote Anglicka a vyjadrili sa za samosprávu kolonií
-1775-začala vojna medzi koloniami a Anglickom
-na čelo armády kolonistov sa postavil George Washington a v roku 1775 boli anglické vojská z amerického kontinentu vytlačené
-4. júl 1776- vyhlásanie nezávislosti Thomasom Jeffersonom- tento dokument ovplyvnili ideály osvietencov
-1783- Anglicko uznalo vo Versaille nezávislosť nových štátov- USA
-1781- vstúpila prvá ústava USA, tzv. články konfederácie
-1787- bola vypracovaná nová ústava kt., zaviedla funkciu prezidenta a rozdelila sa na moc:A) Zákonodárnu moc(v rukách kongresu)
B) Vládna moc(na čele prezident)
C) Súdna moc(nezávislé súdnictvo)
-1791-bola upravená Listinou práv kde sa zabezpečovali základné občianské práva (tlače,slova...)

Osvietenský absolutizmus-modernizovanie štátu,pomocou reforiem v 17. storočí
Osvietenstvo-forma vlády v 17. storočí,kde moc je sústredená na panovníka, pomocou reforiem

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk