Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

II. svetová vojna

23.augusta 1939 Pakt Hitler-Stalin - dohoda o neútočení
Molotov - Ribbentrop - Hitler chcel zaútočiť na Poľsko a bál sa útoku Rusov
spojenci Poľska boli Francúzi a Angličania
prezlečení nemeckí vojaci napadli nemeckú vysielačku za účelom začať vojnu
1.september 1939 ZAČIATOK 2.SVETOVEJ VOJNY
3.septembra 1939 FR a VB vypovedali Nemecku vojnu

Podivná vojna

Poľsko bolo porazené za veľmi krátky čas a muselo kapitulovať.
Poľsko bolo rozdelené na 2 časti:1.časť sa stala súčasťou Veľkonemeckej ríše
2.časť -Generálny gouvernement-nemecká kolónia
FR a VB síce mobilizovali , ale len sa nečinne prizerali.

Sovietsko-fínska vojna

Sovietsky zväz si nárokoval územia v Pobaltí. Donútil Estónsko, Lotyšsko a Litvu podpísať zmluvy o vzájomnej pomoci. Fínsko to odmietlo , aj zmenu hraníc.
30.november 1939 Sovietsky zväz napadol Fínsko. ZSSR bol vylúčený zo Spoločnosti národov.
12.marec 1940 Fínsko muselo podpísať mierovú zmluvu a prijať podmienky.
August 1940 ZSSR obsadil Besarábiu a Pobaltské krajiny :Estónsko, Lotyšsko a Litvu.

Nemci zatiaľ obsadili Dánsko a Nórsko. Našli sa tu aj zradci / Quisling/

Vojna proti Francúzsku

10.máj 1940 -začiatok útoku Nemecka
Neskôr sa útok zastavil.
5.jún - 2.časť nemeckého útoku smerom na Paríž
14.jún - nemecké jednotky v Paríži
Francúzi museli kapitulovať v Compiegnskom lese - 22.júna 1940
Jún 1940-Hitler navrhol VB mier. Zmena Chamberlain - Churchill
Hitler musel získať prevahu vo vzduchu - Letecká vojna o Anglicko, neúspech - invázia musela byť odložená

Pakt 3 veľmocí - Nemecko, Japonsko, Taliansko - Berlín
- vzájomná pomoc vo vojne a rozdelenie sfér vplyvu
november 1940 - pridali sa Rumunsko, Maďarsko a Slovensko, neskôr aj Bulharsko, Juhoslávia.

6.apríl - vojna proti Juhoslávii a Grécku - kapitulovali

Plán Barbarossa

-nemecký útok proti ZSSR
apríl 1941 - ovládnutie Balkánu
ZSSR nebolo na vojnu pripravené
22.jún.1941 začiatok nemeckého útoku proti ZSSR
USA a VB pomohlo ZSSR

14.august-Atlantická charta - spojenectvo USA a VB ,neskôr aj ZSSR -materiálna pomoc
a výzbroj
Nemci obsadili Leningrad - dobitý Kyjev
Frontálny útok na Moskvu- neúspešný

Vojna na Tichomorí

7.december 1941 -japonský útok na námornú základňu USA Pearl Harbor
-USA vstúpili do vojny proti Japonsku a proti Nem. a Tal.

1942
prisľúbenie Anglicka Rusku o otvorení 2. frontu
-neúspech- pobrežie Franc.

kontrolované Nem. vojskami

jar 1942
Nem. velenie sa rozhodlo obnoviť útoky na všetkých. úsekoch frontu
máj 1942-Nem.víťazstvá pri Charkove a Kryme
leto 1942 Nem. vojská bojovali v Stalingrade o každú ulicu
november 1942- obkľúčili Nem. vojská pri Stalingrade

7.marec 1943 Čsl do vojny -Svoboda

USA víťazstvo v Tichomorí
Nem. a Tal. porážka v Afrike

Hitler vyhlásil TOTÁLNU vojnu

5.júl 1943 Nem ofenzíva pri Kurskom oblúku (až do 23. augusta) vo výbežku fronty medzi mestami Kursk a Orel, ZSSR protiútok

júl 1943 Ang. a Amerika -útok proti Tal. , Musolinni zatk., Tal. vyhlásilo Nem. vojnu. Nem. bez
spojenca

6. november 1943 - oslobodený Kyjev


Teheránska konferencia
Stalin, Roosevelt , Churchill
otázky budúceho usporiadania sveta , otvorenie 2.frontu , rozdelenie Nemecka , posunutie poľských hraníc
12. december 1943- Beneš podpísal zmluvu o spojenectve a povojnovej spolupráci so ZSSR v Moskve- Čsl - člen protihitlerovskej koalície
1944- ofenzíva ZSSR ,nemeckí vojaci sú nespokojní -atentát na Hitlera - 20.júl 1944 - neúspešný
oslobodenie Leningradu, aj Krym
6.jún 1944 - vylodenie anglo-američanov. vojsk v Normandii, v Európe vznikol 2.front , začalo sa oslobodzovanie Francúzska
19.august - povstanie v Paríži - nemecký veliteľ mesta kapituloval , vytvorila sa dočasná vláda
sovietske vojská vytlačili nacistov zo svojho územia, začalo sa oslobodzovanie Európy, aj na Slovensku

Jaltská konferencia
4.-11.február 1945
Po druhý krát sa stretli predstavitelia “veľkej trojky”
-kooperácia vojnových akcií
-povojnové úspor. sveta
-potvrdili závery predchádzajúcej Teheránskej konferencie.
-ZSSR prisľúbil, že do troch mesiacov po kapitulácii Nem. vstúpi do vojny proti Japonsku

Kapitulácia Nem.
Spojenecké vojská vstúpili na Nem. územie a blížili sa k Berlínu
Hitler, 30.apríla 1945 spáchal samovraždu.
Za svojho nástupcu vymenoval Donitza.
Nemecko však kapitulovalo .Vstúpila do platnosti 9.mája 1945

Postupimská konferencia.
17.júla sa v Postupimi začala posledná schôdza.
USA - Truman VB - Clement R. Attlee
schôdza potvrdila predchádzajúce závery
rozhodla o demilitarizácii, denacifikácii a demokratizácii Nemecka a o jeho rozdelení na okupačné zóny
vysídlenie nem. obyvateľstva z Poľska, Čsl. a Maďarska
Deň pred začatím konferencie. sa podarilo USA úspešne vyskúšať atómovú bombu

Porážka Japonska
Japonsko pokračovalo vo vojne aj po kapitulácii Nemecka
USA- 6.

augusta 1945 zvrhlo na Hirošimu atómovú bombu a o tri dni neskôr na Nagasaki.
8.augusta vstúpil do vojny aj ZSSR
Japonsko bolo nakoniec prinútené kapitulovať 2.septembra 1945.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk