Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Romulus a Remus

Romula a Rema pochytila túžba zoložiť mesto na tých miestach kde sa narodili.
Veď aj ľudu Latinského pôvodu bolo priveľa. A pribudli ešte aj pastieri. To všetko vzbudzovalo nádej, že malá bude Alba malé bude Lavínium v porovnaní s mestom ktoré oni založia. Tieto predstavy narušilo zdedené zlo - vládichtivosť, ktorá potom vyvolala hanebný rozbroj. Romulus a Remus boli totiž dvojčatá. Ohľad na vek nemohol teda rozhodnúť, kto má dať založenému mestu meno a kto bude v meste vládnuť. Spor mali rozhodnúť Bohovia. Najprv vraj prišlo veštecké znamenie Removi: 6 supov. Keď už ohlásili toto znamenie, ukázal sa Romulovi dvojnásobný počet supov. A tak obidvoch pozdravil zástup ich prívržencov ako kráľov, jedni sa domáhali práva vládnuť, pretože znamenie prišlo skôr, druhý zasa pre dvojnásobný počet vtákov. I začali sa hádať. Výbuchy hnevu vyvrcholili v bitke a v nej Remus v zmätku zasiahnutý ú derom klesol. Rozšírená je povesť, že Remus, aby zosmiešnil brata preskočil nové hradby. Nato ho vraj rozhnevaný Romulus zabil, pričom sa naňho ešte osopil slovami:" Takto nech zahynie každý, kto v budúcnosti preskočí moje hradby." Tak sa vlády zmocnil sám Romulus. Nové mesto dostalo meno po svojom zakladateľovi.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk