Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rímska kultúra

Rímska kultúra vznikala podľa kultúry starých Grékov. Postupne ju rozvíjali a prispôsobovali si ju.

Rimania dávali dôraz na to aby sa deti učili. No mohli si to dovoliť iba deti z bohatších rodín. Pre žiakov bolo povinné čítať ZÁKONY DVANÁSTICH TABÚĽ a Homérovu ODYSEU, ktorú do latinčiny preložil Livius Andronikus. Tým dokázal že latinčina je tiež vhodná na písanie básní. Neskôr to potvrdil básnik Vergílius a potom básnik Ovídius.

Od básní sa odvíjalo divadlo v ktorom sa literárne diela stvárňovali. Väčšinou to boli veselohry (komédie). Rímske divadlo sa dosť podobalo divadlu Grékov. Bola to polkruhová budova v ktorej strede bolo pódium na ktorom vystupovali herci. Keďže to bolo jedno z prvých divadiel, predstavenia sa hrali pod holým nebom.

Sochárstvo je ďalšie odvetvie rímskej kultúry. Sochári väčšinou tvorili podobizne významných ale aj úplne neznámych osôb.

Dosť rozšírene sa Rimania venovali maliarstvu prevzatého od Etruskov. Maľovali nástenné maľby ale ak tak ako v sochárstve to boli významné alebo úplne obyčajné osoby.

V staviteľstve Rimania vynikali. Stavali mosty, domy, chrámy, amfiteátre a iné. Koloseum patrí medzi najznámejšie stavby.

Sochy, maľby, budovy, spisy, dokumenty to všetko dokazuje že Rimania čerpali z rôznych kultúr ktoré zdokonalili vo svoj prospech a preto sa ich kultúra zachovala po ďalšie generácie až dodnes.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk