referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Štvrtok, 2. decembra 2021
Terorizmus
Dátum pridania: 08.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 195
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 16.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 27m 0s
Pomalé čítanie: 40m 30s
 
Politický terorizmus sa delí na:

1-1: subštátny terorizmus
1-2: režimný laebo štátny terorizmus

Subštátny terorizmus zahŕňa „terorizmus“, o ktorom sa bežne diskutuje ako o súčasnej veľkej hrozbe s ďalšími subkategóriami:1-1a) sociálno- revolučný terorizmus (ľavicový), 1-1b) pravicový terorizmus, 1-1c) nacionálno-separatisticý terorizmus, 1-1d) nábožensko-extrémistický terorizmus, 1-1e) terorizmus ad hoc. Do subkategórie 1-1d) patrí ako 1-1d/a v súčasnosti najnebezpečnejšia forma terorizmu, a to náboženský fundamentalistický terorizmus a napokon aj 1-1d/b, terorizmus nových náboženstiev. Pod 1-1d/a môžeme zaradiť islamský fundamentalizmus (útok na Svetové obchodné centrum v New Yorku), a pod 1-1d/b terorizmus náboženských siekt (prípad teroristického útoku nervovým plynom sarin v tokijskom metre).

Je možné vyšpecifikovať 10 základných prvkov, podľa ktorých sa môžu konštruovať typológie terorizmu. Zaraďujeme medzi ne (Klavec, 2007): aktér, obeť, príčina, prostredie, nástroje, politická orientácia, motivácia, požiadavky, účel, ciele teroristických akcií.

„Typológie terorizmu sú... užitočné pri diferencovaní a kategorizovaní terorizmu, pri chápaní jeho príčin, prejavov a dopadu; pri kontrole jeho rozsahu pôsobenia; a pri minimalizovaní jeho účinkov“ (Fattah, 1981, in Klavec, 2007, s. 23).

„Medzinárodný terorizmus znamená zastrašovanie použitím násilia jednotlivcami, alebo častejšie skupinami voči vybraným cieľom v medzinárodnom prostredí“ (Klavec, 2007, s. 30).

Charakteristika radikálnej skupiny

Klavec (2007), uvádza tieto charakteristiky:
  1. Skupina je čoraz viac presvedčená, že zmena sa nedá uskutočniť v existujúcom politickom systéme, ale treba uskutočniť radikálnu zmenu, ktorá znamená zničenie starého usporiadania a nastolenie nového, ktorý znamená z pohľadu skupiny kvalitatívne prekonanie predchádzajúceho.
  2. Ideológia skupiny orientuje svojich členov a sympatizantov na násilné akcie proti nepriateľom, ktoré považuje za legitímne.
  3. Ideologické presvedčenie radikálnej skupiny ovplyvňuje výber programových cieľov, ktoré má skupina dosiahnuť, čo sa môže prejaviť aj prudkým vzostupom násilia v jednotlivých akciách.
  4. V ideológii radikálnej skupiny zohráva dôležitú úlohu zdôrazňovanie historických hriechov jej konkurentov.
  5. Pod vplyvom ideológie radikálnej skupiny sa členovia skupiny často považujú za bezkonkurenčne orpávnených a splnomocnených napraviť spoločenské neduhy.
  6. Skupina idealizuje ciele a prostriedky teroristickej skupiny, ako aj lídrov, ktorí sú zodpovední za používanie teroristických metód, pomocou ktorých majú nastať kvalitatívne spoločenské zmeny.

Vodcom môže byť narcistická osobnosť, čiže osobnosť preceňujúca vlastnú osobnosť s tendenciou podceňovať svojich protivníkov, čo poškodzuje ich schopnosť využívať objektívne informácie. Vystavuje na obdiv prejav vlastnej zanietenosti, ktorá vedie k nalpneniu cieľov ich aktivít. Skupina nevie kriticky zvažovať, čo spôsobuje, že teroristi vedú veľmi riskantné akcie s neúmerným stupňom násilia.

Charakteristika vodcu radikálnej skupiny (Klavec, 2007):

  1. Vodca skupiny je citlivý na kritiku, alebo ju neprijíma vôbec.
  2. Vodca skupiny je obklopený „pätolizačmi“.
  3. Vodca skupiny preceňuje svoje šance na úspech a podceňuje silu svojich oponentov.

Vodca môže byť alebo sa môže stať paranoidnou osobnosťou, pre ktorú je typická vysoká podozrievavosť,nedôvera voči iným, vyúsťujúca do stavu pociťovania obkľúčenia nepriateľmi aj v radoch stúpencov.

Charakteristiky paranoidného vodcu (Klavec, 2007):

Posadnutosť vodcu bezpečnostnými opatreniami a utajovaním. Pre vodcu skupiny je nevyhnutnosťou neustále obviňovať a démonizovať protivníkov skupiny.Vodca skupiny často núti ľudí, ktorí majú na starosti logistické zabezpečovanie, k nadmernému zvyšovaniu výzbroje na obranu proti takmer nepretržite pociťovanej aktuálnej hrozbe útokuVodca skupiny pernamentne uskutočňuje čistky aj v okruhu svojich najbližších spolupracovníkov - vo vnútornom okruhu moci, aby poisťoval svoju mocenskú pozíciu ako protiváhu k neustálemu pocitu ohrozenia.

Vývoj osobnosti vodcu môže vyústiť aj do sociopatického typu osobnosti. Takýto vodca je necitlivý voči morálnych dôsledkom, ktoré spôsobujú ich teroristické akcie. Akciu považuje za niečo normálne, bežné; skupinu vedie k príprave akcií s vysokým stupňom násilia, až teroristických akcií, ktoré sú v jeho vnímanú najefektívnejším prostriedkom na dosiahnutie zmeny. V rámci povahových čŕt rozlišujeme u vodcov aj tzv. zákerný narcizmus, kde ide o prienik charakteristík narcistickej, paranoidnej a sociopatickej osobnosti. Pokiaľ má vodca skupiny túto črtu, radikálna skupina dosiahne úroveň teroristickej s vysokým stupňom brutality. Vodca veľmi ťažko pociťuje nedostatok úcty voči jeho osobe. Keďže má aj črty paranoidnej osobnosti, vidí nebezpečenstvo aj zo strany blízkych či príbuzných, v dôsledku čoho pripravuje plán na ich likvidáciu.

 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Klavec, J.(2007). Terorizmus ako politický fenomén. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, 108 s. ISBN 978-80-223-2294-2, Samson, I. (2003). Medzinárodný terorizmus. Implikácie pre Slovensko. Bratislava: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 2003, 250 s. ISBN 80-968148-3-4, Hrozby súčasného medzinárodného terorizmu a možnosti boja proti nemu. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2004, 137 s. ISBN 80-8054-325-9
Podobné referáty
Terorizmus SOŠ 3.0047 392 slov
Terorizmus SOŠ 2.9675 521 slov
Terorizmus SOŠ 2.9191 1458 slov
Terorizmus SOŠ 2.9663 231 slov
Terorizmus GYM 2.9723 3567 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.