referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Volebný systém do Národnej Rady SR
Dátum pridania: 17.10.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adamsuja
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 608
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 22.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 37m 10s
Pomalé čítanie: 55m 45s
 
Volebný systém do NR SR

Úvod

V každej zastupitelskej demokracii je pre fungovanie princípu delegovania moci ľudu na svojich volených zástupcov potrebné vytvoriť právny systém, ktorý je v súlade so všeobecnými demokratickými zásadami, ktorý však zároven zaručuje funkčnosť
spoločnosti. Slovenská spoločnosť, tak ako i spoločnosti ostatných transformujúcich sa krajín je značne kultúrne, nábožensky, ale i národnostne rôznorodá. Aj preto je otázka volebného systému a jeho pravidiel, na základe ktorých funguje, dôležitá. V rámci
slovenského politického systému je základom výkonu politickej moci Národná rada Slovenskej republiky. Národná rada je najvyšším legislatívnym orgánom v Slovenskej republike. Volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky je
definovaný v Ústave Slovenskej republiky a volebných zákonoch. Základom je pritom zákon č.80/1990 Zb. – teda Zákon Slovenskej národnej rady zo 16. marca 1990 o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení všetkých novelizácií, posledná novelizácia je Zákon NR SR č. 223/1999 Z. z.

V tejto bakalárskej práci chcem definovať volebný systém pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Ďalej sa chcem zamerať na analýzu súčasného volebného systému. Význam volieb pre tvorbu parlamentu je nepopierateľný. Jednak mu
poskytuje legitimitu a jednak vyjadruje rozloženie politických síl a záujmov v spoločnosti. Zákonným základom pre vykonanie volieb je volebný systém. Prostredníctvom ústavy a zákonov určuje, ako voliť, akým spôsobom premietnuť volebné výsledky do zloženia parlamentu. V Slovenskej republike je zavedený systém pomerného zastúpenia. Z toho vyplýva, že jednotlivé politické strany získavajú v parlamente taký počet kresiel, aký zodpovedá podielu hlasov získaných vo voľbách. Pokúsim sa tiež naznačit možné tendencie budúceho vývoja slovenského volebného systému a jeho prípadných zmien.


1 Voľby a volebné systémy

1.1 Voľby a ich význam v pluralitnej demokracii

Moc, vládnutie, riadenie určitého spoločenstva ľudí a mechanizmy, potrebné k vykonávaniu tejto moci - toto je problematika stará ako ľudstvo samo. Z rozvojom ideí demokracie vyvstala otázka výberu zástupcov ľudu. Spoločnosť, to už nie je rodové združenie malého počtu ľudí, to je relatívne veľké a rôznorodé spoločenstvo. Podľa akých kritérií a akým spôsobom teda vybrať tých, ktorí majú reprezentovať občana? Odpoveď na túto otázku sa v historickom vývoji menila a možno konštatovať, že tento proces nachádzania ideálnej formy vlády nie je ukončený dodnes. Postupne sa rozvíjala teória demokracie ako vlády ľudu, ktorá našla vyjadrenie v dvoch formách realizácie: priama demokracia, ktorá predstavuje priame rozhodovanie o veciach verejných a zastupiteľská demokracia, ktorej základ spočíva v tom, že občan ako nositel moci sa zúčastňuje správy vecí verejných prostredníctvom svojich zástupcov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BÁRÁNY, E. Aký volebný systém pre Slovensko Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, e. V., 1997, BÚTORA, M. a IVANTYŠIN, M. (eds.) Slovensko 1997. Súhrná správa o spolocnosti a trendoch na rok 1998. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, BÚTORA, M. , MESEŽNIKOV, G. , BÚTOROVÁ, Z. Slovenské volby 1998. Kto? Preco? Ako? Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1999, CIC, M. a kol. Komentár k ústave Slovenskej republiky. Martin: Vydavatelstvo Matice Slovenskej, 1997, DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria pubhlising, 1995, DAHRENDORF, R. Moderný sociálny konflikt. Bratislava: ARCHA, 1991, FILIP, J. Základní otázky volebního práva v CSFR. Brno: Masarykova univerzita v Brne, 1992, FÖLDERSOVÁ, A. Volebné systémy. Bratislava: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 1998, GALANDA, M. , HRABKO, J. Poslanecký mandát na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, CHAPMAN, D. Možno sa vyhnút obcianskym vojnám? Volebné a ústavné modely pre etnicky rozdelené krajiny. Bratislava: Slovenský výbor Európskej kultúrnej nadácie, 1996, CHOVANEC, J. Malý volebný slovník. Bratislava: Ing. Miroslav Mracko, 1998, JOHNSON, David B. Teória verejnej volby. Úvod do novej politickej ekonómie, Bratislava: SOFA, 1997, KLÍMA, M. Ústavní právo. Praha: Victoria publishing, 1995. 14. KLÍMA, M. Volby a politické strany v moderních Praha: RADIX, 1998, KRIVÝ, V. Hodnotové orientácie na Slovensku – skupinové portréty. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, KRIVÝ, V. Politické orientácie na Slovensku– skupinové profily. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 1998, KREJCÍ, O. Kniha o volbách. Praha. Victoria publishing, 1994, KRESÁK, P. Porovnávacie štátne právo. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PF UK, 1993, KUBÍN, L. , VELŠIC, M. Slovensko a jeho volebné pravidlá. Bratislava: VEDA, 1998, KULAŠIK, P. a TÓTH, R. Úvod do politológie. Liptovský Mikuláš: TATRA revue, 1998, LIDÁK, J. , KOGANOVÁ, V. , LEŠKA, D. Politické strany a hnutia na Slovensku po roku 1989. Bratislava: Ekonóm, 1999, LIDÁK, J. , KOGANOVÁ, V. a LUPTÁK, L. Kapitoly z politológie. Bratislava: EKONÓM, 1996, NOVÁK, M. Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997, PETÖCZ, K. Základy demokratických volebných systémov. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky , 1997, PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava: Vydavatelské oddelenie PF UK, 1999, SARTORI, G. Teória demokracie. Bratislava: ARCHA, 1993, SVÁK, J. a kol. Ústavné právo Slovenskej republiky. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 1999, ŠVEDA, D. , PETRLOVÁ, M. , ŠKULTÉTYOVÁ, L. Parlamentné volby. Bratislava: EPOS , 1998, TÓTH, R. Koncepcia politického systému. Bratislava: Úrad pre stratégiu rozvoja spolocnosti, vedy a techniky SR, 1998, TÓTH, R. Základy politológie (clovek v politike), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1994, ZBIERKA ZÁKONOV SNR. Rocník 1990 a Rocník 1992, ZBIERKA ZÁKONOV NR SR. Rocník 1994,1995,1998, 1999
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.