referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matej
Sobota, 24. februára 2024
Habsburská monarchia v čase Osvietenstva
Dátum pridania: 10.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: samkoleo
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 522
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Habsburská monarchia v čase osvietenstva.
-zaostáva za vyspelou Európou,brzdou rozvoja je feudalizmus a nevoľníctvo
-reformy začinajú už za Karola VI – „Ustaraný kráľ“, nemal muž.potomka, v r. 17313 vydaql nový nástupnícky poriadok : „Pragmatickú sankciu“-deklarovala nedeliteľnosť vlády nad všetkými habsb.krajinami,vláda mala pripadnúť na žen.vetvu ak nebol muž.potomok, Karol VI vládol v r. 1711-1740, viedol boje s Osmanskou ríšou-pomáhal mu Eugen Savojský, počas jeho vlády vypukla morová epidémia-stavali sa morové stĺpy ako vďaka za skončenie epidémie.
Mária Terézia - dcéra Karola VI, /vládla 1740-1780/,jej manžel František Lotrinský bol síce zvolený za nem.cisára,ale v Habsb.monarchii vystupoval len ako spoluvládca. Pragm.sankciu neuznali viaceré krajiniy /Prusko,Franc,Špan/-preto musela Mária T. bojovať o rak.dedičstvo s Pruskom /na čele Fridrich II/ +Franc.+Špan.-vojna sa skončila mierom v meste Aachen a stratou Sliezka /Mária T. oň prišla/
-v r. 1741 – žiadala M.T. o pomoc šlachtu /Uh.snem sídlil v Blave/,Prag.sankciu prijala šlachta na Uh.sneme v r. 1723. -7 ročná vojna - /1756-1763/,potvrdila stratu Sliezku /chcela ho získať späť/,Habsb. bojovali proti Prusku, Franc, Špan,Rusku a Anglicku, vo vojne sa prejavila slabosť monarchie+zlý stav armády a financií-ukázala sa potreba reforiem.
-M.T. bola schopná a energická žena-osobne rozhodovala o všetk.význ.veciach a vytvorila si okruh poradcov /Adam František Kolár-vzdelaný Slovák/
-mala 16 detí
Cieľ reforiem:vybudovať moderný/centraliz.štát,tak,aby sa reformy nedotkli feud. podstaty,rozvoj štátu+získať dôl.miesto po boku eur.mocn.+štát mal slúžiť občanom. Do popredia vstupujú 2 teórie reforiem :
1.Merkantilizmus/rozvoj obchodu-viac exportu,menej importu/
2.Fyziokratizmus /rozvoj poľnohospodárstva-nové plodiny+hnojivá/
-M.T.dala zrušiť hradby okolo Brat.hradu, Kraj.úrady nahradila št.byrokracia, vznikali jednotné právne normy
v r.1767-vzniká „Tereziánsky Urbár“,určoval povinnosti poddaných voči vrchnosti a opačne,vzniká súpis pôdy,určila naturálne dávky,výška roboty na panskom,zmiernila fyz. tresty
Radizácia-reforma,Raad/dôverník M.T./,vrchnostenská pôda bolaa za poplatok pridelená roľníkom/kúpa/,natur.dávky nahradila peňažnými dávkami.
-M.T.zredukovala počet cirk.sviatkov
-v každej stolici musel byť min.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.