Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

História Bratislavy

Prvé možné osídlenie územia Bratislavy sa datuje už k roku 5000 pred Kristom. V prvom storočí pred Kr. si Kelti postavili opevnené osídlenia v Devíne a Bratislave. Do tohto obdobia spadá i založenie Keltskej mincovne, v ktorej sa razili „biateky“, keltské strieborné mince. Počas prvého až štvrtého storočia po Kr. sa krajina južne od Dunaja dostala pod nadvládu Rimanov.

V rokoch 623 – 658 prebehlo osídlenie známe ako obdobie Samovej ríše. V 7. – 8.st. sa územie Bratislavy stalo centrom Avarsko - slovanskej ríše, čo je pre históriu Slovenska významným bodom. Slávne dejiny Slovanov sa začali písať v 9. st., kedy vznikla Veľkomoravská ríša. Vtedy sa miesto, na ktorom stojí súčasná dominanta Bratislavy – Bratislavský hrad stalo vojenským, administratívnym a cirkevným centrom.

V 10. – 11. st. po Kr. sa Bratislavský hrad stáva dôležitou pohraničnou pevnosťou Uhorska, ako aj sídlom župana a kapituly. Od roku 1291 požívala Bratislava rozsiahle mestské privilégiá, ktoré jej udelil kráľ Ondrej II., čím potvrdil jej začlenenie do sústavy slobodných kráľovských miest a súčasne tak položil základy pre rozvoj obchodu a remesiel. Po udelení spomenutých práv nastáva v Bratislave obdobie rozvoja remesiel, vinohradníctva a medzinárodného obchodu.

V roku 1536 sa Bratislava stala hlavným mestom Uhorska, snemovým mestom a sídlom centrálnych úradov. Najvýznamnejším faktom však je, že v tomto roku sa Bratislava stala korunovačným mestom uhorských kráľov. V Dóme sv. Martina bolo korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek.

1805 – po bitke troch cisárov pri Slavkove bol v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca podpísaný tzv. Bratislavský mier medzi napoleonovským Francúzskom a Rakúskom. V roku 1809 bolo mesto obliehané napoleonskými vojskami. Na mieste stavovského divadla postavili v roku 1886 budovu Slovenského národného divadla.

V roku 1913 bol v Bratislave požiar, ktorý zničil v podhradí 79 domov. Od 30. októbra 1969 sa zmluvou o Československej federácii Bratislava stala hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky. Zmluva bola podpísaná na Bratislavskom hrade.
V roku 1971 boli dediny Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica pripojené k Bratislave. 1.1.1993 sa Bratislava stala hlavným mestom samostatnej Slovenskej republiky.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk