Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Slováci a 1. svetová vojna

Slováci a 1. svetová vojna

- 400 tisíc vojakov
- 69 tisíc obetí
- 61 tisíc trvale zmrzačených
- od novembra 1914 do marca 1915 vojna aj na území Slovenska – Humenné, Snina, Medzilaborce
- nespokojnosť vojakov s armádou, vojnou – vzbury a dezercie
- vojna zapríčinila nerovnosť obyvateľstva
- ženy pracovali namiesto mužov v podnikoch
- migrácia a vysťahovalectvo – maďarský útlak – migrácia do USA – Pittsburgh, Chicago, Cleeveland... v USA neboli utláčaní, lepšie pracovné podmienky... vznikajú spolky a tie sa zjednocujú a tak vzniká slovenská liga, spojenci sú česi a vydávajú požiadavky zformulované do memoranda
- 1914 – memorandum slovenskej ligy
- 23. 10. 1915 – Cleevelandská dohoda:
- vlastný štát
- federácia čechov a slovákov
- plná autonómia Slovákov
- administratíva, jazykové práva Slovákov
- 31.mája 1918 - Pittsburská dohoda:
- Tomáš Garyg Masaryk
- spoločný štát Čechov a Slovákov – Československo

Československý domáci a zahraničný odboj – boj proti existujúcej forme vlády

1914 – SNS vyhlásila pasivitu
skupiny:
Vavro Šrobár – vydával noviny
- najaktívnejšia skupina vo Viedni – Hodža, Dérer, Stodola – domáci odboj
- Maffia – tajná organizácia
- zahraničný odboj:
- T.G.Masaryk (1850-1937)
- 1914- odchádza z Česka cez Švajčiarsko do Londýna
- londýnskej vláde predkladá memorandum
- Masaryk chcel spol. československý národ
- 2 zlomy:
- 1916 – stretnutie Masaryka s Francúzskym ministrom zahraničných vecí – A. Briand
- Československá národná rada, sídlo v Paríži
- formovanie légií – v jednej armáde viac národov... najväčšie légie:
- máj 1917 – Rusko 60 000 čechov a Slovákov
- 1917/18 – Francúzsko 20 000
- apríl 1918 – Taliansko
- v českoslov. légiach bolo spolu 140 000 vojakov
- Kongres utláčaných národov: Srbi, Chorváti, Rumuni vs Dohoda- výsledok – uznanie predtaviteľov českoslov. nár. rady ako predstaviteľov nového – budúceho Československého štátu
- Štefánik:
- vyslobodenie slov. spod. nár. útlaku
- diplomatické schopnosti atd...

Pred vznikom ČSR

1916 - zomiera František Jozef I., na trón ide Karol IV, kríza vojny, neúspešný pokus o mier s Dohodou
1917 – obnovuje rakúsky parlament
1917- česi predkladajú požiadavku na spolužitie Čechov a Slovákov
1918 – československý nár. výbor
1918 - Dohoda súhlasí s rozbitím ČS
SNS - vystupuje z politickej pasivity
1.mája 1918 – oslavy... –túžba na spol.

18.10.1918 – Vo Washingtone vydáva Washingtonskú deklaráciu T.G.Masaryk
28.10.1918 – Rak. - Uhorsko – kapitulovalo – vznik ČSR, zánik Rak. - Uhorska
30.10.1918 - stretávka v Martine – politická reprezentácia

Deklarácia Slov. národa- historický štátotvorný dokument, vznik SNR
3 body:
- žiadajú ukončenie vojny a mier
- slováci sú čiastkou československého národa – čechoslovakizmus
- prihlásenie sa k myšlienkam – W. Wilsona
- na základe týchto dokumentov bolo rozhodnuté že česi a slováci si môžu vytvoriť vlastný štát
- v Ženeve sa rozhodlo, že prvým československým prezidentom sa stane T.G.Masaryk


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk