Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mária Terézia

Mária Terézia

Mária Terézia (* 13. máj 1717, Viedeň – † 29.november 1780, Viedeň) bola uhorskou a českou kráľovnou z rodu Habsburgovcov a rakúskou arcivojvodkyňou od roku 1740.

Počas vlády sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala 16 detí. Hovorila 5 cudzími jazykmi (nemčinou, po taliansky, francúzsky, ale aj španielsky a latinsky). Opisovali ju ako energickú, pracovitú ženu s pevnou vôľou. Jej hlavným úsilím bola premena habsburgskej monarchie z voľného zoskupenia krajín na celistvý štátny útvar s pevnou centralizovanou mocou. Panovanie Márie Terézie sa považuje za neobyčajne ťažké. 7-ročná vojna medzi M. Teréziou a pruským kraľom Fridrichom 2.

Reformy:

Mária Terézia, ktorá počas vojen o svoje dedičstvo získala politické skúsenosti a uvedomovala si nevyhnutnosť reforiem. Pri ich uplatňovaní jej pomáhalo veľa vzdelaných a oddaných poradcov. Reformy Márie Terézie:

* vojenské reformy - cisárovná začala budovať silnú armádu, najmä delostrelectvo. Velitelia sa museli oboznamovať s modernými vojenskými teóriami.
* hospodárske reformy - v roku 1767 vydala urbársky patent, ktorý ustanovil povinnosti poddaných voči zemepánovi. Zlepšilo sa sociálne postavenie poddaných.

Najvýznamnejsia reforma. Urbáre boli písané v jazyku ľudu, teda v slovenských oblastiach po slovensky. Okrem toho zakladal manžel Márie Terézie František Lotrinský v krajine manufaktúry. Na Slovensku: m. na výrobu bavlnených látok v Šaštíne, textilná manufaktúra v Haliči pri Lučenci, manufaktúra na výrobu majoliky v Holíči a kartúnka v Čeklísi (dnešné Bernolákovo). V poľnohospodárstve podporovala pestovanie nových plodín a krmovín, napr. zemiakov, kukurice, tabaku a ďateliny.

* školské reformy - Ratio educationis
* súdnické reformy - zreformované bolo aj súdnictvo. Zakázala vynášať rozsudky nad čarodejnicami, zmiernili sa telesné tresty a prijala sa zásada, že pred súdmi sú všetci občania formálne rovní.
* zdravotnícke reformy - mali chrániť obyvateľstvo pred nákazlivými chorobami.

Deti:

* Mária Alžbeta (* 5.2.1737, † 7.6.1740)
* Mária Anna (* 6.10.1738, † 19.11.1789)
* Mária Karolína (* 12.1.1740, † 25.1.1741)
* Jozef (* 13.3.1741, † 20.2.1790), neskorší cisár Jozef II.
* Mária Kristína (* 13.5.1742, † 24.6.1798), manžel Albert Saský (* 11.7.1738, † 10.2.1822), sasko-tešínsky vojvoda, miestodržiteľ Nizozemska
* Mária Alžbeta (* 13.8.1743, † 22.9.1808)
* Karol Jozef (* 1.2.1745, † 18.1.1761)
* Mária Amália (* 26.2.1746, † 18.6.1804), manžel Ferdinand I. Bourbonský (* 20.1.1751, † 9.10.1802), parmský vojvoda, 6 detí
* Peter Leopold (* 5.5.1747, † 15.5.1792), neskorší cisár Leopold II.
* Mária Karolína (*/† 17.9.1748)
* Johanna Gabriela (* 4.2.1750, † 23.12.1762)
* Mária Jozefa (* 19.3.1751, † 15.10.1767)
* Mária Karolína (* 13.8.1752, † 8.9.1814), manžel Ferdinand IV. (* 12.1.1751, † 4.1.1825), kráľ Obojej Sicílie
* Ferdinand Karol Anton (* 1.6.1754, † 24.12.1806), manželka Mária Richardis Božena Modenská d'Este (* 7.4.1750, † 14.11.1829)
* Mária Antónia (Antoinetta) (* 2.11.1755, † 16.10.1793), manžel Ľudovít XVI. (* 23.8.1754, † 21.1.1793), francúzsky kráľ
* Maximilián František (* 8.12.1756, † 27.6.1801), kolínsky arcibiskup, münsterský biskup, veľmajster Rádu nemeckých rytierov

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk