referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Uršula
Štvrtok, 21. októbra 2021
Svetové dejiny - slovíčka (pre 3. roč. gymnázií)
Dátum pridania: 21.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: evicica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 589
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Svetové dejiny - slovíčka (pre 3. roč. gymnázií)

Antiklerikalizmus - hnutie odmietajúce formu polit. vplyvu cirkví na verejný život
Konfesia – vierovyznanie
Koncern – združenie (výrobných, obchodných podnikov, bánk...)
Militarizmus – využíva ozbrojené sily ako nátlakový prostriedok na dosiahnutie polit. cieľov
Pacifizmus – hnutie zamerané proti vojne

Aliančný systém – systém 2,3,viac-stranných spojeneckých zmlúv, kt. sa viazali
Genocída – cielená polit. likvidácia obyvateľov z náb., etnic., rasov., dôvodov
Izolacionizmus – stratégia vedenia zahraničnej polit. krajiny, kt. odmieta angažovať sa mimo priestoru živ. záujmov
Legitímnosť – oprávnenosť (v sys. polit. vzťahov zn. determinovanosť = určený, vymedzený)
Šovinizmus – presvedčenie o nadradenosti vlastného národa nad ostatnými
Ultimátum – posledná kateg. požiadavka jednej strany (krajiny) voči inej

Diktatúra proletariátu - forma vlády 1 triedy reprezentovanej 1 stranou, kt. zrástla so štát. aparátom
Intervencia – zakročenie, polit. a voj. zasahovanie do vnút. záležitostí inej krajiny
Pogrom – davové násilie voči nábož., rasovej menšine (rabovanie, sledovanie, vraždenie)
Právo na sebaurčenie – p. oddeliť sa od štátu a slobodne sa rozhodnúť o štát. forme
Demilitarizovaná zóna – územie - zakázané budovať, bývať, udržiavať vojenské objekty...
Garancia – záruka (podľa zmluvy pre problematické oblasti - boli zástupcovia 3 krajiny, kt. dohliadali na dohodu)
Integrita – neporušiteľnosť, celistvosť územia určených histor. vývojom...

Multietnický – zmiešaný región s oby. viacerých národností
Multikonfesionálny – nábožensky zmiešaný región
Reparácie – náhrada vojnových škôd
Signatár – kto podpísal dohodu!, musí splniť podmienky dohody
Ratifikácia – právny akt, kt. predstaviteľ štátu potvrdí platnosť zmluvy
Gulag – skr. rus. názvu = hl. správa táborov, oddelenie sov. tajnej polície zodpovedné za riadenie táborov

Kolektivizácia – premena súkromného majetku na spoločný = kolektívny
Komunizmus – (spoloč., polit.) usporiadanie, v kt. človek vlastní len toľko, čo potrebuje
Socializmus – nedokonalým štádiom komunizmu
Totalitarizmus=totalitný systém – nepovoľuje žiadne nezávislé inštitúcie a aktivity
Totalitný štát – štát, kt. kontroluje všetky stránky života spoločnosti
Árijská rasa – indoeurópske, indoiránske kmene, v nacistickej ideológii, Nežidia
Korporativizmus – teória o usporiadaní spoloč. , kt. žiada zabezpečenie vrstiev a dozeranie na sociálnu harmóniu

Rasizmus – rozdiely medzi rasami a ich nadradenosť...
Status guo – súčasný, práve trvajúci stav
Doktrína laissez faire – zásady ekonomiky voľného trhu
Anexia – násilné prisvojenie, okupácia cudzieho majetku
Appeasement – polit. vierovyznania, kt. zn. jednostranné ústupky
Otvorené miesto – používaný v čase vojny v medzinárodnej diplomacii, keď sa vzdávajú nepriateľovi
Denacifikácia – systém opatrení, kde z polit. systému a života sa odstraňovali fašistické formy

Demilitarizácia – systém opatrení na znižovanie úloh armády a vojenstva
Doktrína – doslovne „učenie“, pre sociál. vedy a historika súbor polit. zámerov a postupov
Studená vojna – zápas medzi 2 seperveľmocami (soviet. blok a Z-krajiny)
Oligarchia – forma vlády, pri kt. je štátna moc v rukách malej skupiny ľudí
Destalinizácia – proces a znaky odstraňovania Stalinovho kultu osobnosti

Satelit=satelitné štáty – odb. termín v astronómii, prijatý v his. vede na vyjadrenie úplnej podriadenosti 1 štátu nad 2
Segregácia – oddeľovanie ľudí patriacich k rozdielnym (rasa) skupinám
Dekolonizácia – (opak kolonizácie) proces oslobodiť sa závislých území (kolónií)
Konfucianizmus – najvýznamnejšie filoz. učenie starovekej Číny – ako má vyzerať vzťah štátu a jednotlivca, aby sa udržala stabilná spoločnosť
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.