referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Staroveký Rím
Dátum pridania: 30.11.1999 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gabushyk
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 824
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Okolo roku 1900 p. n. l. začal byť osídlovaný Apeninský polostrov. Obývali ho viacero kmeňov: Italikovia, Etruskovia a Latiny. Latiny v 8.storočí p. n. l. sa usadili na toku rieky Tiber kde založili mesto Rím. Etruskovia žili na sever od rieky Tiber boli poľnohospodári, obchodovali s Grékmi a venovali sa staviteľstvu (odvodňovacie a zavlažovacie systémy). Podľa Rímskej tradície vládlo v Ríme sedem kráľov. Ako prví bol legendárni zakladateľ mesta Romulus. Servius Tilius rozdelil obyvateľstvo na päť skupín podľa veľkosti majetku. Na čele mestských štátov boli králi, neskôr volený úradníci. Senát a radu starších tvorili občania z najvýznamnejších rodín. Slobodný obyvatelia sa schádzali na sneme. Rimania žili najprv veľmi skromne. Hlavou rodiny bol otec, matka sa starala o výchovu detí. Otroci pracovali na poliach alebo v remeselníckych dielniach a ich majiteľ ich mohol pustiť na slobodu - prepustenci .Úradníci riadili štát. Volili dvoch konzulov. Počas mimoriadnych udalostí stál na čele diktátor. Občania sa delili na patricijov a plebejcov- tristo z nich tvorilo senát. Občania sa schádzali na ľudových zhromaždeniach. Res publica – vec verejná -toto obdobie sa nazýva obdobie republiky. Mladí Rímsky štát si neskôr podmanil celú Itáliu. Postupne porazili Latinov, Etruskov aj juh Itálie kde boli Gréci. Najvýznamnejšie mesto bolo Terent. Rimania boli dobrí vojaci. Najbohatší občania museli mať koňa – jazdci. pešiaci boli väčšina armády. Vojsko bolo rozdelené na légie. Feničania založili nové mesto Kartágo. Rimania sa po ovládnutí celej Itálie sa dostali až k mestu Kartágo. Medzi Rímom a Kartágom začalo súperenie o kontrolu obchodu v západnom Stredomorí. Vyvrcholilo to v troch Púnskych vojnách. V druhej púnskej vojne viedol kartágincov Hanibal. V tretej púnskej vojne Rimania kartágo dobyli a úplne zničili. Roku 60 p. n. l. uzavreli traja politici Ponpeius, Crassus a Caesar takzvané spojenectvo troch. Čoskoro sa rozpadlo a Caesar sa stal samovládcom- diktátor. Po Caesarovej smrti sa spojenectvo troch obnovilo – Antonius, Lepidus, Gaius Octavius. Cisár Octavius Augustus bol vyhlásený za prvého občana Ríma. Riadil ríšu sám. Nastolil poriadok. Rozšíril územie Ríma až po rieku Dunaj-boje s Germánmi. Dobyté územia sa nazývali provincie, kde sa šírila rímska kultúra a obxyvatelia provincii mali občianske práva. Trajan získal titul najlepší cisár. Hadrián pokračoval v Trajanovej politike. Vybudoval Limes Ramalus na ochranu územia. Dieklecián si zvolil spolucisára- mali svojich zástupcou. Spolu tak boli štyria cisári. Sám sa nechal oslovovať a titulovať ako „Pán a Boh.“ Konštantín Veľký valádol ako jediný neobmedzeny vládca krajiny. Dal vybudovať nové hlavné mesto ríše Konštantínopol. zZakladateľ nového náboženského učenia bol Ježiš Kristus. Ľudia ktorí mu uverili sa začali nazývať kresťanmi. Po jžíšovej smrti kresťanstvo ďalej šírili dvanásti apoštoli. Rímska kultúra vznikala podľa kultúry starých Grékov. Postupne ju rozvíjali a prispôsobovali si ju.Rimania dávali dôraz na to aby sa deti učili. No mohli si to dovoliť iba deti z bohatších rodín. Pre žiakov bolo povinné čítať ZÁKONY DVANÁSTICH TABÚĽ a Homérovu ODYSEU, ktorú do latinčiny preložil Livius Andronikus. Tým dokázal že latinčina je tiež vhodná na písanie básní. Neskôr to potvrdil básnik Vergílius a potom básnik Ovídius. Od básní sa odvíjalo divadlo v ktorom sa literárne diela stvárňovali. Väčšinou to boli veselohry (komédie). Rímske divadlo sa dosť podobalo divadlu Grékov. Bola to polkruhová budova v ktorej strede bolo pódium na ktorom vystupovali herci. Keďže to bolo jedno z prvých divadiel, predstavenia sa hrali pod holým nebom.Sochárstvo je ďalšie odvetvie rímskej kultúry. Sochári väčšinou tvorili podobizne významných ale aj úplne neznámych osôb. Dosť rozšírene sa Rimania venovali maliarstvu prevzatého od Etruskov. Maľovali nástenné maľby ale ak tak ako v sochárstve to boli významné alebo úplne obyčajné osoby.V staviteľstve Rimania vynikali. Stavali mosty, domy, chrámy, amfiteátre a iné. Koloseum patrí medzi najznámejšie stavby. Sochy, maľby, budovy, spisy, dokumenty to všetko dokazuje že Rimania čerpali z rôznych kultúr ktoré zdokonalili vo svoj prospech a preto sa ich kultúra zachovala po ďalšie generácie až dodnes.
 
Podobné referáty
Staroveký Rím SOŠ 2.9731 2135 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9718 3099 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9183 5529 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9329 481 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.8147 1360 slov
Staroveký Rím SOŠ 2.9657 2009 slov
Staroveký Rím GYM 2.9145 901 slov
Staroveký Rím GYM 2.9353 1398 slov
Staroveký Rím GYM 2.9521 4027 slov
Staroveký Rím GYM 2.9607 1358 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.