Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Blaise Pascal

Blaise Pascal

Narodil sa vo Francúzku v roku 1623. Keď mal 3 roky, zomrela mu mama a vychovával ho otec, ktorý sa staral aj o jeho vzdelanie. Pascal už ako malé dieťa vynikal mimoriadnym nadaním v matematike. Pascal výrazne ovplyvnil nielen vývoj fyziky ale aj matematiky a informatiky.

Vzdelanie:
V 12. rokoch samostatne študoval rôzne matematické vzorce a v 14. rokoch sa zúčastňoval na stretnutiach významných francúzskych matematikov.
V 16. rokoch sformoval niekoľko viet z geometrie a prvýkrát verejne predstavil svoje vedecké pojednania.

Diela a úspechy:
- Pascalov počítačový stroj:
V roku 1645 sa mu podarilo (po dvoch rokoch) skonštruovať prvý počítací stroj pre dva základné aritmetické úkony (sčítanie a odčítanie).
Tento počítací stroj bol založený na veľmi presných mechanických prevodoch.

Blaise Pascal v relatívne krátkej dobe skonštruoval viac ako 50 rôznych modelov počítačových strojov.
Známy je aj jeho aritmetický trojuholník na určenie súčiniteľov binomického rozvoja.
V roku 1651 napísal matematicko - fyzikálne pojednanie o rovnováhe kvapalín, v ktorom je vyložený základný zákon hydrostatiky- Pascalov zákon o rovnomernom šírení tlaku v kvapaline, dodnes predstavuje jeden z najvýznamnejších príspevkov do teórie fyziky.

Pascalove výroky:
1. „Pravda poskytuje istotu, ale už aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj.’’
2. „Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými.’’
3. „Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.’’
4. „Pravdu spoznávame nielen rozumom, ale aj zmyslami.’’
5. „Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch.’’

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk