Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Priemyselná revolúcia v Anglicku

Priemyselná revolúcia v Anglicku

Priemyselnou revolúciou nazývame technický a hospodársky prevrat, pričom sa namiesto ľudí ktorí pracovali v továrňach začali masovo zavádzať stroje. Čím viac strojov bolo, tím viac sa zväčšila produkcia v továrňach. Stroje boli teda oveľa rýchlejšie ako vtedajší ľudia.

Do polovice 19. storočia boli všetky najdôležitejšie odvetvia anglického priemyslu zmechanizované. V Anglicku bol vtedy najvýznamnejší textilný priemysel. Z tradičných oviec z ktorých rýchlo a ľahko získavali vlnu sa viacej uplatnila bavlna ktorú používame dodnes. Angličania získavali svoj malý poklad z Afrických kolónií. Ešte väčšie plus bolo, že do výroby textilu prišiel spriadaci stroj a mechanický tkáčsky stroj.

Všetok pohon strojov ktorý mali na starosti ľudia sa nahradil vodným pohonom. Stroje, ktoré boli vyrobené z dreva, nahradili tými, ktoré boli prevažne z kovu.
Továrne, ktoré boli poháňané vodným pohonom sa stavali pri vodných tokoch. Anglicko muselo nájsť nové zdroje energie. A hneď sa začalo vymýšlať.

To bola cesta k vynálezu parného stroja, ktorý sa stal ako keby "motorom" priemyselnej revolúcie. Na ťažbu v baniach potrebovali baníci odvodniť bane pomocou čerpadla poháňaného parou ktorý vyvinul James Watt, parný stroj s mnohými využitiami. Parný stroj mal veľmi široké uplatnenie a používal sa skoro všade. Pomocou neho sa napríklad začalo ťažiť čierne uhlie. V tavení železa sa používali nové metódy. V Anglicku tažba čierneho uhlia stúpla 4 - násobne a výroba surového železa 20 - násobne.
Anglicko v 19. storočí bolo ako jedna veľká továreň sveta, pričom si vyslúžilo pomenovanie "dielna sveta".

James Watt:
Povolaním jemný mechanik. Roku 1763 ho pozvala univerzita v Glasgowe, aby opravil jej parný stroj. Watt ho zlepšil tak, že spotreba paliva sa znížila na jednu tretinu.
V rokoch 1769 - 1784 dostal Watt štyri patenty za ďalšie zdokonalenie parného stroja.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk