Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

V tieni polmesiaca

V tieni polmesiaca

1300 – Osman kladie základy Tureckej ríše v malej Ázii

Süleyman II. Zákonodarca /Nádherný/ Veľkolepý
- sultán osmanskej dynastie
- pozdvihol Osmanskú ríšu v 16. storočí k najslávnejším okamihom
- vynikajúci vojenský stratég, ale aj panovník, ktorý svojej zemi dokázal dať zákony a rady
- vládol štyridsaťšesť rokov.

Osmanské výboje

- k Osmanskej ríši bolo pripojené Srbsko, Bosna, Hercegovina, Albánsko, Grécko
- Valasko sa stalo závislým kniežatstvom
- Bulharsko sa stalo tureckou provinciou

- 1453 – dobyli Konštantinopol a premenovali ho na Istanbul (hl. mesto Osmanskej ríše)
- časť kresťanov prestúpila na islam
- kresťania museli platiť vysoké dane
- formovanie janičiarov (synovia napadnutých, synovia otrokov, synovia obyčajných vojakov...)

Európske výboje

1526 – zamieril z Istanbulu cez Balkán až do Maďarska.
1526 – bitka pri Moháči – Turkom sa otvorila cesta do Európy
- V bitke pri Moháči počas ústupu zahynul český a uhorský kráľ Ľudovít II. Jagelovský.
1529 – útok na Rakúsko - predovšetkým na Viedeň. Viedeň sa ubránila aj vďaka počasiu.

Uhorsko - 150 rokov pod Tureckou nadvládou

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk