Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Revolúcie v rokoch 1848 - 1949

Revolúcie v rokoch 1848 – 1849

1. Revolucionári vystupovali s:

- národnostnými požiadavkami
- politickým programom
- sociálnym programom

Revolucionári boli za svoje vystúpenia trestaní.
V roku 1848 začali revolúcie, ktoré boli spôsobené slabými úrodami, čo spôsobovalo politické a sociálne napätie, vysoké ceny, klimatické zmeny.

2. Prvá revolúcia – na Sicílii:

- 12.1.1848 vypuklo povstanie v Palerme
- vzbúrenci požadovali vytvorenie ústavy
- panovník Ferdinand II. im ju prisľúbil
- úspech sicílskych povstalcov inicioval povstania aj v ostaných talianskych štátoch

3. Francúzsko:

- v štáte bolo zakázané verejné vystupovanie
- konali sa bankety – súkromné schôdze, ktoré povoľovala polícia
- 22.2.1848 sa v Paríži konal nepovolený banket, ktorý nechala polícia rozohnať
- na protest proti postupu vlády začali v meste vznikať barikády
- 23.2.1848 povstalci vystúpili s požiadavkami – zrušiť monarchiu, zaviesť slobodu tlače a zhromažďovania
- 24. februára 1848 kráľ Ľudovít Filip abdikoval a odišiel do exilu
- 25. Februára 1848 bola vyhlásená druhá francúzska republika, ktorá pretrvala do roku 1852
- bola vytvorená dočasná vláda, ktorej úlohou bolo vytvoriť ústavu

- 4. Novembra 1848 sa konali voľby, ktoré vyhrali umiernení radikáli
- v máji 1848 proti dočasnej vláde vypuklo povstanie socialistov – radikálov
- v júni 1848 vypuklo povstanie remeselníkov a robotníkov
- povstania boli porazené
- prezidentské voľby vyhral Ľudovít Napoleon Bonaparte
- obmedzil slobodu tlače a zhromažďovania, potláčal práva a opozíciu
- decembri 1851 uskutočnil štátny prevrat
- 2. decembra 1852 sa vyhlásil za cisára Napoleona III.

4. Apeninský polostrov:

- revolúcie prebiehali v dvoch fázach:

a) 1. fáza – 12. január 1848 :
- prebiehala na Sicílii a Sardínii
- povstanie proti rakúskej nadvláde
- chceli vytvorenie konštitučnej monarchie
- rakúska armáda tieto povstania potlačila

b) 2. fáza marec 1848 :
- Benátky a Miláno
- chceli vytvoriť republiky
- v Toskánsku boli porazené rakúske vojská a Toskánsko vyhlásilo republiku
- v Ríme vyhrali voľby republikáni a tiež vyhlásili republiku – január 1849 Rímska republika
- Benátky tiež vyhlásili republiku
- Rakúsko začalo s protiofenzívou
- boli zrušené republiky
- návrat k predrevolučným poriadkom

5. Nemecké republiky:

- v Bavorsku a Bádensku si povstalci vynútili ústavné zmeny
- v Sasku odstúpila konzervatívna vláda
- 18. marca 1848 sa uskutočnilo povstanie v Berlíne – kráľ odstúpil, k moci sa dostali liberáli
- na jar 1848 prebehli v nemeckých štátoch voľby na ktorých boli zvolení zástupcovia do Národného zhromaždenia
- 28. mája 1848 vo Frankfurte nad Mohanom sa zišlo Národné zhromaždenie
- začali sa prípravy na zjednotenie Nemecka
- vznikli dve koncepcie zjednotenia :
a) Veľkonemecká – obnoviť hranice Svätej ríše rímskej + Rakúsko a Čechy
b) Malonemecká – zjednotenie okolo Pruska

- ani jedna nebola prijatá
- 18. marca 1849 bola vyhlásená ústava
- bol zrušený feudalizmus
- chceli vytvoriť konštitučnú monarchiu
- pruský kráľ Fridrich Wilhelm IV. odmietol ponúkanú korunu a odmietol aj ústavu
- iniciatívu prevzali demokrati
- zorganizovali povstania v Porýní, Bádensku, Falcku a Sasku
- pruská armáda tieto povstania potlačila
- 4. marca 1849 bola v Rakúsku a Prusku vydaná oktrojovaná ústava – ústava z vôle panovníka, ktorou sa vrátili k starým poriadkom

- nemecká otázka:
- kto tvorí nemecké národné spoločenstvo?
- sú to aj nemecky hovoriaci obyvatelia habsburskej monarchie?
- nemá sa Rakúsko pripojiť k Nemecku?
- čo s obyvateľmi v ostatných častiach monarchie?

6. Habsburská monarchia:

- marec 1848 sa konali zhromaždenia v Prahe, Viedni, Budapešti, .....
- boli vypracované petície a žiadosti
- chceli odvolať Metternicha, nastoliť ústavu a zrušiť feudalizmus
- neskôr boli pripojené aj národnostné požiadavky
- 25. apríla 1848 bola prijatá ústava
- 2. decembra 1848 cisár Ferdinand I. odstúpil, nastupuje František Jozef I.
- v marci 1849 bol rozpustený ríšsky snem
- návrat k starým poriadkom
- nastolená vojenská diktatúra

7. Zväz komunistov:

- vo februári 1848 v Londýne vznikla skupina socialistov
- nazvala sa Zväz komunistov, ale nemala nijaký vplyv
- predstavitelia – Karol Marx a Fridrich Engels
- vytvorili manifest komunistickej strany

8. Výsledky revolúcii v rokoch 1848 až 1849:

- revolúcie boli namierené proti monarchiám
- monarchie odmietali ústavu
- chceli zachovať feudalizmus
- revolúcie takmer v celej Európe, okrem Veľkej Británie, Ruska a Španielska
- prínos – zrušenie feudalizmu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk