referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Slovensko za Bachovho absolutizmu
Dátum pridania: 04.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: orfeus18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 418
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Slovensko za Bachovho absolutizmu

1. po revolúcii sa dali do pohybu - ekonomika, politika, kultúrne procesy

- návrat spiatočníckych poriadkov

2. Habsburgovci zrušili uhorskú ústavu, ministerstvá, upevnili nadvládu v celej ríši, zachoval sa feudalizmus, potláčali demokraciu, národnostná otázka nevyriešená

- Chorvátsko a Vojvodina podriadené priamo Viedni

3. Habsburgovci vytvorili v monarchii 5 vojenských dištriktov (obvody)

- 2 aj na Slovensku – Bratislavský a Košický
- dištrikty sa delili na župy
- 1850 -1853 – obdobie provizória
- 1853 – 1860 – definitívum
- 1851 – vzniklo Uhorské miestodržiteľstvo – sídlo v Pešti, ale riadené Viedňou
- v monarchii do popredia sa dostáva Viedeň – centrum ríše
- prijíma ekonomické opatrenia na rozvoj kapitalizmu a posilnenie centralizmu
- celoríšsky vnútorný trh – zavádzanie techniky do hospodárstva, modernizácia dopravy

4. 1849 – 1859 - minister vnútra Alexander Bach

- 1851 – silvestrovský patent
- jeho činnosť bola založená na byrokratickom a policajnom systéme
- účastníci revolúcie boli väznení, popravy, postihnutí hlavne štúrovci
- 1853 – bol prijatý urbársky patent, ktorý rozširoval zákon o zrušenie poddanstva → vzťahoval sa na roľníkov, ktorých pôda bola zapísaná v tereziánskom urbári. Ak chcel roľník viac pôdy, musel si ju kúpiť od zemepána.

5. Vo Viedni vznikol Úrad pre dôverníkov Slovenska → predstavitelia: Ján Kollár – stúpenec biblickej češtiny

- 1849 – Slovenské noviny z Viedne → písané biblickou češtinou
- Čechom sa to páčilo → chceli spojiť Slovensko + Čechy + Morava

6. Dochádza k triešteniu jazykovedcov na Slovensku:

- 1853 – (od vytvorenia definitíva) – Slováci viac posunutí k maďarskému prostrediu – brzda rozvoja Slovákov
- úradný jazyk monarchie – nemčina
- na Slovensku sa čiastočne tolerovala slovenčina
- október 1851 – stretli sa predstavitelia jazykovedcov Slovenska
- rokujú o ustálení štúrovskej spisovnej slovenčiny
a) evanjelici – Štúr, Hurban, Hodža
b) katolíci – Radlinský, Palárik, Závodník
- dohodli sa na používaní štúrovskej slovenčiny podľa nového pravopisu → mal byť dodržaný historicko-etymologický princíp → autor Martin Hattala → y, de, te, ne, le

7. Činnosť slovenských národovcov:

- Radlinský + Palárik – časopis Cyril a Metod → myšlienky demokracie
- vydávali Katolícke noviny → štúrovčina z Bratislavy
- Hurban – časopis Slovenské pohľady na vedu, umenie a literatúru
- 1863 almanach Nitra
- Štúr – zbierka básní – Spevy a piesne
- Slovensko a svet budúcnosti
- utiahol sa do Modry
- 1855 – Konkordát s pápežom – spísané zásady medzi katolíckou cirkvou a štátom
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.