referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Rakúsko – maďarské štátoprávne vyrovnanie
Dátum pridania: 04.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: orfeus18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 464
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Rakúsko – maďarské štátoprávne vyrovnanie

1. 60. roky – októbrový diplom
- Februárový patent → oslabenie absolutizmu, odstúpenie monarchie od absolutistickej vlády
- časť uhorskej opozície požadovala ešte väčšiu nezávislosť od Viedne
- v roku 1866 cisárska armáda porazená pri Hradci Králové
- národy monarchie vidia nové možnosti osamostatnenia sa a usporiadania monarchie
- štátoprávna a národnostná otázka nevyriešená
- Viedeň sa spája s Maďarmi (Uhorskom)
- v roku 1867 vytvorená nová nezávislá uhorská vláda, na čele Július Andráši
- postupné vytváranie dualistického štátu

a) Maďari – Andráši, Deák
b) Viedeň – František Jozef I. + ministerský predseda Beust
- 28. júl 1867 – panovníkom podpísaný zákon o rak.- maďarskom vyrovnaní :
- predlitavská časť: Čechy + Rakúsko
- zalitavská časť: Uhorsko (Slovensko)
- Rakúsko - Uhorsko (2 štáty pod vládou jedného panovníka)

A: spoločné inštitúcie - panovník, ministerstvá (financie, vojny, zahraničia)
B: samostatné inštitúcie - vláda, snem
- nerovnomerný vývoj – liberálny vývoj, hospodárska vyspelosť, priemyselný vývoj → Predlitavsko
- agrárna krajina, starý volebný systém, silná maďarizácia → Zalitavsko + pričlenenie Vojvodiny, Sedmohradska → vytvorenie vojenskej hranice
- v roku 1867 – boli vytvorené spoločné colné hranice, spoločná mena, spoločná štátna banka + voľný vnútorný obchod (každých 10 rokov zmena)
- štátna správa – uhorská vláda – uhorský kráľovský minister + uhorský kráľ + chorvátsky bán
- obnova administratívneho systému:
- župy → župani
- okresy → slúžni
- najväčšie zastúpenie Maďarov – zisk moci
- X. 12. 1868 – Národnostný zákon – potvrdenie ideí maďarských kruhov

Uhorsko = 1 maďarský národ
- Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Srbi, Nemci, Rumuni → len etnické skupiny
- štátny jazyk – maďarčina
- 70. roky – zrušené: Matica slovenská + 3 gymnáziá

2. Viedenské memorandum slovenské (1861)
- na čele Štefan Mojses
- požiadavky: výraznejšia miera samosprávy
- osobitný slovenský snem – sídlo v Banskej Bystrici
- výsledok: založenie Matice slovenskej (1863)
- 1862: 1. slovenské evanjelické gymnázium vo Veľkej Revúcej
- 1867: evanjelické gymnázium v Turčianskom sv. Martine
- 1869: katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom

Matica slovenská
- vznikla z finančných zbierok slovenského národa
- 4. 8. 1863 – založenie (1000 výročie príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu)
- miesto: Martin (1. valné zhromaždenie)
- na čele: Štefan Moyses (katolícky biskup) – predseda
- podpredseda – Karol Kuzmány, Ján Orságh
- tajomník – Pavol Mudroň
- pokladník – Tomáš Červeň
- doživotný čestný predseda – Ján Francisci
- cieľ: podpora vedeckej, zberateľská a dokumentačná činnosť
- sústredenie sa na mládež, finančná podpora štúdia
- vydávanie učebníc pre mládež
- prvá kultúrna, vedecká a osvetová inštitúcia slovákov
- reprezentantka slovenského národa
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.