Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rusko v čase revolúcií

Rusko v čase revolúcií

1.
Rusko:
- typ vlády – samoderžavie
- zaostalá agrárna krajina
- začiatok 20. storočia – industrializácia
- začiatok imperialistickej politiky
- náboženstvo – pravoslávie!
- typická rusifikácia – pomešťovanie

2.
Zahraničná politika:
- prelom storočí: spojenci – Nemecko, R-U
- súper – Veľká Británia
- po zjednotení Nemecka (1871) spájanie Ruska s inými krajinami
- koniec 19. storočia → spojenie s Veľkou Britániou
- 1905 - vzbury, štrajky, demonštrácie
- narušenie vnútornej politiky Ruska
- pevnosť Kronštadt
- parník Potemkin
- zmena vládnutia:
- 30. 10. 1905 – Manifest
- vydaný Mikulášom II.
- vznik politických strán
- kadeti – konštitučno – demokratická strana
- trudovici – strana práce
- okťabristi – liberálna strana
- eseri – ľavica
- Sociálno – demokratická strana
- boľševici – radikálni
- menševici – umiernení
- černosotenci – členovia Zväzu ruského národa
- ruský parlament – duma
- premiér - Stolypin

3.
Stolypinové reformy:
a) reforma školstva – trojstupňový systém
- povinná školská dochádzka: 6 – 11 rokov
b) agrárna reforma – majetní sedliaci môžu kúpiť pôdu do osobného vlastníctva
- 2,5 miliónov presídlených roľníkov do odľahlých oblastí
- politika osídľovania + rusifikácia

4.
Revolúcia v roku 1917:
1. februárová:
- začiatok 27. 2. 1917 (15. 3. 1917)
- príčiny: neúspech na frontoch
- zlé zásobovanie potravinami, hlad
- samoderžavie – brzda rozvoja
- začiatok - Petrohrad
- 15. marca 1917 – cár Mikuláš II. abdikoval
- 17. júla 1918 – cára aj s rodinou popravili
- dočasná vláda – vyhlásenie republiky

5.
V. I. Lenin – návrat z exilu
- vodca radikálnych boľševikov
- vytvorenie Sovietu → základ budovania politiky moci
- dočasná vláda → pokračovanie vojny
- soviet – ukončenie vojny = získanie ľudu

2. októbrová:
- začiatok 25. 10. 1917 (7. 11. 1917)
- boľševici dobyli Zimný palác – sídlo dočasnej vlády
- zatknutie dočasnej vlády
- nastolená diktatúra proletariátu
- 26. 10. 1917 – 2. Všeruský zjazd sovietu
- vzniklo sovietske Rusko
- vytvorený výkonný orgán – Rada ľudových komisárov
- na čele – Lenin
- komisár pre zahraničie – Trockij
- komisár národnej obrany – Stalin
- 30. 12. 1922 – vznik ZSSR
- Vyhlásenie občanom Ruska, Dekrét o vláde, Dekrét o pôde, Dekrét o mieri

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk