Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Štvrtá fáza II. svetovej vojny

IV. fáza II. svetovej vojny – polovica r. 1944 – 8. 5. 1945

1.
- 6. 6. 1944 – deň „D“ o 6:00 hod. – invázia anglo-amerických vojsk v Normandii na 5 plážach → veliteľ Eissenhauer
- operácia Overlord = suverén → najväčšia vzdušná výsadková námorná operácia = otvorenie 2. západného frontu
- začína sa oslobodzovanie Francúzska

2.
- 6. 10. 1944 – začali sa boje pod Duklou → na našom území – 1. Československý armádny zbor – generál L. Svoboda
- oslobodzovanie Československa – prechodom Červenej armády cez Dukliansky priesmyk
- 25. 12. 1944 v Ardenach (hory v Belgicku) posledná protiofenzíva nemeckej armády - neúspešná

3.
- 4. - 11. 2. 1945 – 2. mierová konferencia = Jaltská konferencia na Kryme – Veľká trojka
- vzájomná koordinácia v postupe
- rozdelenie sfér vplyvu v povojnovom svete
- Nemecko malo byť rozdelené na okupačné zóny
- do 3 mesiacov mal ZSSR vstúpiť do vojny s Japonskom

4.
- 16. 4. 1945 – operácia Berlín → útok sovietskej armády na Nemecko
- do dvoch týždňov spojenci Nemecko porazili (oslobodenie od fašizmu)
- oslobodené 10 miest na území Nemecka – Rachen

5.
- 30. 4. 1945 – A. Hitler spáchal samovraždu
- za svojho nástupcu vymenoval Karla Dónitza
- samovraždu spáchal aj Goebels – 1. 5. 1945
- 2. 5. 1945 – Červená armáda dobyla Berlín
- 7. 5. 1945 – bola podpísaná všeobecná kapitulácia Nemecka
- podpísal generál Jodl v Remeši
- Stalin nesúhlasil, aby bola podpísaná v Paríži

6.
- 8. 5. 1945 – v Berlíne podpísaná generálom Keitlom v prítomnosti maršala Žukova
- do platnosti vstúpila 9. 5. 1945, keď zároveň bola oslobodená Praha
- koniec II. svetovej vojny v Európe

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk