Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Piata fáza II. svetovej vojny

Piata fáza II. svetovej vojny

1.
- 17. 7. 1945 – 2. 8. 1945 – 3. mierová konferencia – Postupimská
- ZSSR – Stalin, Veľká Británia – Aftler, USA – Trumen
- dohodli sa na uskutočnení výsledkov 2. mierovej konferencie
- Nemecko rozdelené na 4 okupačné zóny
- prijaté 4D: demokratizácia, demilitarizácia, denacifikácia – odstránenie nacistickej ideológie, dekartelizácia – zrušenie kartelov
- odsun nemeckých obyvateľov z Čiech, Slovenska, Poľska, Maďarska

2.
- 16. 7. 1945 – USA skúšobne použilo atómovú bombu v Mexiku → projekt Manhatan
- 6. 8. 1945 - USA použilo atómovo - uránovú bombu → Little boy v Hirošime
- 9. 8. 1945 – atómovo – plutóniová bomba – Fat men v Nagasaki
- 8. 8. 1945 – ZSSR vyhlásilo vojnu Japonsku
- 14. 8. 1945 – Japonsko podpisuje prímerie, ale ešte bojuje
- 2. 9. 1945 – na americkej lodi Missouri Japonsko podpísalo kapituláciu – generál Hirohito
- koniec II. svetovej vojny vo svete

Dôsledky:
- vznik dvoch superveľmocí
- najväčšia, najkrvavejšia, najhrozivejšia
- zmenila mapu sveta
- zanikli koloniálne ríše

- 25. 4. 1945 – stretnutie OSN
- 26. 6. 1945 – prijali Chartu OSN
- vstúpila v platnosť 24. 10. 1945 – Deň OSN

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk