Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Teracotová armáda

Roku 221 pnl. sa Čchin-Š-chuang-ti stal prvým cisárom celej Číny. Pomocou veľkého vojska zjednotil dovtedy súperiace čínske kráľovstvá. Keď roku 210 pnl. zomrel, vyrobilo 700 000 otrokov a remeselníkov hlinené podoby vojakov v životnej veľkosti. Vyše 8 000 hlinených kopíjníkov, pešiakov, vozov a koní pochovali v tichých zástupoch spolu s ním, aby strážili jeho večný spánok. Terakotová armáda je považovaná za jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia a ôsmy div sveta. Keď hrobku otvorili, ozajstné zbrane vojakov boli ešte také ostré, že sa nimi dali strihať vlasy. Telá hlinených figúr boli duté, aby boli ľahšie.

Podľa starovekého čínskeho historiografa stavba hrobky, ktorá pripomína podzemné mesto, trvala 11 rokov a pracovalo na nej 770 000 cisárových poddaných, väčšinou vojnových zajatcov a otrokov. Cez 8000 hlinených figúr, z ktorých každá váži cez pol tony, malo spolu s maketami vozov a sochami koňov cez 2000 rokov chrániť miesto posledného odpočinutia Prvého cisára. Na výrobu armády sa použila žltá hlina pochádzajúcu z brehov rieky Wej a Žltej rieky. Tisícky hlinených postáv tvorcovia odlievali z foriem aj ručne modelovali. Postupovali odspodu. Figúry boli zložené z častí. Najmä na tvárach vidieť vysoko vyvinuté umelecké cítenie vtedajších Číňanov. Základ hlavy sa vytvoril z formy. Potom umelci jednotlivým bojovníkom pridali individuálny výraz, špecifické črty tváre, ktoré z každej postavy robia originál. Podľa odborníkov sú tváre niektorých generálov portrétmi čchinských dôstojníkov, ktorí si u cisára získali výnimočné zásluhy. Hlinené plastiky sa po vymodelovaní sušili na slnku a potom vypaľovali v peciach. Nakoniec nastúpili maliari a pomaľovali ich rozličnými farbami zodpovedajúcimi vtedajšiemu výstroju vojakov a dôstojníkov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk