Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prvá svetová vojna


Prvú svetovú vojnu vyvolal srbský terorista Gavrilo Princip 28.6.1914,keď zastrelil dediča rakúsko-uhorskej ríše arcivojvodu Františka Ferdinanda a jeho manželku.Rakúsko-uhorsko vyhlásilo 28.júla Srbsku vojnu.Nemecko vyhlásilo 1.augusta vojnu Rusku.Nemci porazili ruské vojská pri Tannenbergu av bitke na Mazurských jazerách.Rusi v septembri porazili na východe rakúsko-uhorské jednotky.Nemecko už dávno pripravovalo vedenie vojny na dvoch frontoch,a tak použilo tzv. Schlieffenov plán.Ceľom tohto plánu,ktorý vytvoril generál Alfréd von Schlieffen.,bolo poraziť Francúzsko za šesť týždňov,takže potom by Nemecko mohlo sústrediť svoje sily proti Rusku.Nemecko vyhlásilo 3.augusta vojnu Francúzsku,ktoré bolo spojencom Ruska.Keď nemecká armáda vypochodovala do neutrálneho Belgicka,aby zaútočila na Francúzov zo severu,stretla sa s odhodlaným belgickým odporom,čo spomalilo jej postup a umožnilo Francúzom pod velením generála Joffra preskupiť svoje vojská.Po vpáde nemeckých vojsk do Belgicka postupovali Briti podľa londýnskeho protokolu,v ktorom sa zaviazali,že budú chrániť neutralitu Belgicka.Preto Veľká Británia vyhlásila 4.augusta Nemecku vojnu.Británia išla Belgicku na pomoc a vyslala do Francúzska expedičné vojsko so 100 000 mužmi,ktoré v Monse a Charleroi pomohlo spomaliť postup Nemcov.Ale pre odhodlaný nemecký postup Joffre ustúpil až na rieku Marna.Tu francúzske a britské vojská 8.septembra zastavili ofenzívu Nemcov. Trojspolok  Nemecko  TalianskoRakúsko-Uhorsko 
    
 TrojdohodaVeľká Británia Francúzsko  Rusko
     


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk