Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poľský štát

1.Osídlenie

-zjednocovanie začalo v 9. storočí
-osídlovali viaceré kmene: Poľania, Pomorania, Vislania, Slezania
-Poľania: najdôležitejší kmeň, podľa nich získali Poliaci a poľský štát svoje meno


2.dynastia Piastovcov

-1. panovník: Mešek I.
-prvý historicky doložený panovník
-položil základy poľského štátu

3.Boleslav Chrabrý

-syn Mešeka I.
-viedol úspešnú expanzívnu politiku
-ovládol veľkú časť Čiech, takmer celé Slovensko a na istý čas sa mu podarilo dobyť Kyjev
-Budyšínsky mier: vzdal sa väčšiny územia v Čechách a v Uhorsko
-vnútorná stabilita štátu (efektívna štátna správa, štátne úrady)
-hradská sústava: základ správnej organizácie, opierala sa o kráľovské hrady
-hrad: správne stredisko nejakého územia, sídlili tam správcovia (kráľ ich sám určoval)
-nadväzovala na veľkomoravskú správnu organizáciu, bola aj v Uhorsku a Česku
-v roku 1025 získal kráľovskú korunu
-sídlom poľských kráľov sa stal Krakov
-po smrti sa jeho nástupcom nepodarilo udržať kráľovskú korunu
-Břetislav I. odtrhol od Poľska Sliezsko a dal ho späť k Čechám
-hlboký vnútorný úpadok Poľska trval do 14. storočia

4.Kazimír Veľký

-vybudoval z Poľska opäť jednotný štát s centrálnou mocou
-dbal na vzdelanie: univerzity (napr. krakovská univerzita)
1335 - Vyšegradské stretnutie – spolupráca medzi Poľskom, Českom a Uhorskom
Poľsko – Kazimír Veľký
Česko – Ján Luxemburský
Uhorsko – Karol Róbert z Anjou


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk